Telefónny zoznam FMFI

Telefónny zoznam v PDF-ku (november 2017)

Telefónny zoznam vo formáte PDF (november 2017) je upravený na tlač do brožúrky vo formáte A5.
Súbor tlačte obojstranne na papier veľkosti A4.
Pri tlači si správne nastavte orientáciu (landscape), aby ste nemali text hore nohami. Každá tlačiareň rieši tento problém ináč.

Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

A

MENO  PRACOVISKO
MIESTNOSŤ
KLAPKA  PR. LINKA
Amena Michal KAFZM F2 -168 177
Andel Boris, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Anderle Michal, Mgr. KI M 249 225
Anguš Michal, Mgr., PhD. KEF F2 150 865
Annušová Adriana, Mgr., PhD. KEF F2 44 615
Antalic Stanislav, doc., Mgr., PhD. KJFB F1 270 453
Astaloš Róbert, Mgr., PhD. KJFB F1 363 421

B

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Babincová Melánia, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 226 685
Babinec Peter, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 351 (674)
Babušík Milan, Mgr. VC M 164 782
Babušíková Jela, Mgr., PhD. KMANM M 229 712
Balek Vladimír, doc., RNDr., CSc. KTFDF F2 105 658
Balko Ľudovít, Mgr., PhD. KAGDM M 117 208
Ballayová Zuzana KMANM M 176 202
Barančok Peter, Mgr. KAMS M 204 184
Bartok Juraj, RNDr., PhD. KAFZM F1 231
Bartoš Emil SB F2 -104 248
Bartoš Pavol, Mgr., PhD. KJFB F1 363 421
Bartošová Zina, Ing. KEC I 29 821
Bašnáková Jana, Mgr., MSc. KAI   54773509
Bátorová Martina, RNDr., PhD. KAGDM M 118 562
Bazso Ágnes, Mgr. KTFDF F1 159 218
Belicová Eva KEC I -1 191
Belluš Martin, RNDr. CPP F1 156 426
Benešová Mária, RNDr., CSc. KEC M 136 755
Benko Martin, RNDr., PhD. KAFZM F1 231
Benková Eva, Mgr. KAMS M 216
Beňušková Ľubica, prof., RNDr., PhD. KAI I 35 361
Beran Boris, Bc. CITUK F2 172 59244951
Berezňáková Judita, Ing. KEC I 29 821
Berger Haladová Zuzana, RNDr., PhD. KAI M 153 760
Bezák Viktor, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 239 462
Bezáková Daniela, PaedDr., PhD. KZVI I 12 220
Beznák Samuel, Mgr. KTFDF F2 132 176
Bhatia Sapan, PhD. KI M 227 837
Bičian Ľuboš, Mgr. KTFDF F2 132 176
Biharyová Jana DEK F2 7 671
Bírová Radka, Mgr. Ing. VC M 264 783
Blaho Andrej, RNDr., PhD. KAI M 162 133
Blažek Tomáš, doc., RNDr., PhD. KTFDF F2 146 762, 663
Blažová Mária SB M 238
Boďa Ján, doc., RNDr., CSc. KAMS M 233 633
Boďová Katarína, Mgr., PhD. KMANM M 234 713
Bogár Ondrej, Mgr. KEF F2 81 584
Bohdal Róbert, RNDr., PhD. KAGDM M 114 185
Böhm Radoslav, RNDr., PhD. KJFB F1 249 771
Bokes Pavol, doc., Mgr., PhD. KAMS M 206 180
Bokesová Klaudia, PhDr. KEC I 1 459
Borovanský Peter, RNDr., PhD. KAI I 18 436
Bosáková Adriana, Mgr. KAGDM M 123
Božek Miloš, doc., RNDr., PhD. KAGDM M 156 209
Breier Róbert, Mgr., PhD. KJFB F1 373 455
Brejová Bronislava, doc., Mgr., PhD. KI M 163 217
Brestenský Jozef, doc., RNDr., CSc. KAFZM F1 162 673
Brozmanová Simona DEK F2 10 619
Brunovský Pavel, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 271 197
Budaj Ján, RNDr., CSc. KAFZM AsÚSAV
Budinská Lucia, Mgr. KZVI I 33b 210
Budiš Jaroslav, Mgr. KI M 25 196
Budzáková Paula, Mgr. KAI I 4 441
Buchholcerová Anna, Mgr. KAFZM F1 367 457
Bulko Martin, RNDr., PhD. KJFB F1 267 451
Bušinská Taťjana, RNDr., CSc. KMANM M 231 559
Buzáš Peter, Mgr. SB F2 -105 226

C

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Cimerman Richard, Mgr. KAFZM F2 89 379
Cimrová Barbora, RNDr., PhD. KAI I 33a 374
Cipciar Andrej, RNDr. KAFZM F1 205

Č

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Čarný Peter, Mgr. KJFB  
Čermák Peter, Dr., PhD. KEF F2 147 147
Černák Mirko, prof., RNDr., CSc. KEF F2 43 281, 616
Černeková Zuzana, RNDr., PhD. KAI I 3 388
Černý Vladimír, doc., RNDr., PhD. KTFDF F2 137 397
Čevajka Jakub, Mgr. KTFDF F1 148
Činčura Juraj, doc., RNDr., CSc. KAGDM M 135 141
Čordášová Silvia DEK F2 91 257
Čujdíková Mária, Mgr. KAGDM M 148
Čurilla Ľubomír, Mgr. KEF MLC

D

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Dado Tomáš, Mgr. KJFB  
Damborská Ingrid, RNDr., CSc. KAFZM F1 368 215
Danko Marián, Mgr., PhD. KEF F2 81 584
Demčáková Ivona, Mgr. KAGDM M 130
Demetrian Michal, RNDr., PhD. KMANM M 105 521
Demkanin Peter, doc., RNDr., PhD. KTFDF F1 165 661
Dillinger Viliam, Mgr. KAI I 5 442
Dillingerová Monika, RNDr., PhD. KAGDM M 149 323
Distler Miroslav SB F2 -104 248
Dolesza Hlavcsek Katalin, Mgr. KAGDM M 148
Dományová Mária, Mgr. CITUK F2 173 59244945
Dovičák Martin, Mgr. KAGDM M/SG 148 802
Drenka Michal SB M,F
Dubničková Anna Zuzana, prof., RNDr., Dr KTFDF F2 104 657
Dubovský Michal, Mgr. KJFB  
Dudík Jaroslav, RNDr., PhD. KAFZM   AsÚAVČR
Dvoranová Mária, Mgr. KEF F2 P4 272, 243

Ď

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Ďurian Michal, Mgr. KEF F2 74 581
Ďurikovič Roman, prof., RNDr., PhD. KAI I 14 879
Ďurina Pavol, Ing., PhD. KEF F2 P4 272, 243
Ďuriš Pavol, prof., RNDr., CSc. KI M 256 164

E

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Eliášová Sohová Marianna, RNDr. KJFB  

F

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Fajt Lukáš, Mgr. KJFB F1 270
Farkaš Igor, prof., Ing. Dr. KAI I 25 621
Fazekaš Tomáš, RNDr., PhD. CITUK F2 172 59244955
Fecko Marián, doc., RNDr., PhD. KTFDF F2 107 664
Fečkan Michal, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 171 781
Fekete Vladimír, Mgr. KJFB F1 257 453
Ferko Andrej, doc., RNDr., CSc. KAGDM M 151 498
Ferko Michal, Mgr., PhD. KI M 123
Fila Marek, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 272 198
Filo Ján, prof., RNDr., CSc. KMANM M 110 192
Filová Lenka, Mgr., PhD. KAMS M 240 716
Fischer Ľudovít, doc., RNDr., CSc. KEF F2 241 120
Forišek Michal, RNDr., PhD. KI M 263 838
Ftáčnik Milan, doc., RNDr., CSc. KAI M 159 720

G

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Gajdoš Štefan, RNDr., PhD. KAFZM AGO,F2 204 033/6475261
Gál Tomáš, Ing. PhDr., PhD. KAI  
Galád Adrián, Mgr., PhD. KAFZM AGO,F2 207 033/6475261
Galamboši Peter CITUK F2 169 59244948
Gáliková Margita KEC I 30 656
Gáliková Silvia, prof., PhDr., PhD. KAI  
Gális Martin, Mgr., PhD. KAFZM F1 207 327
Garaiová Zuzana, Mgr., PhD. KJFB F1 350
Gašparík-Hložan Peter, Ing. VL D 237 199
Gašparová Iveta, Ing. DEK M 7 152 65427086
Gašparovičová Ľudmila DEK M 5 732
Gavuliak Roman, Ing., PhD. KI  
Gažáková Soňa, PaedDr., PhD. CPP F1 116 774
Gera Martin, doc., RNDr., PhD. KAFZM F1 370 863
Gergeľ Peter, Mgr. KAI I 5 442
Gersová Adriana, PhDr. KEC I 31 195
Grajcar Miroslav, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 248 247, 518
Grančič Branislav, RNDr., PhD. KEF F2 P6 271, 244, 272
Gregor Dávid, Mgr. KAFZM F1 204
Gregor Maroš, Ing., PhD. KEF F2 P3 274, 243, 190
Gregová Barbora, Bc. CITUK F2 170 59244918
Greguš Ján, RNDr., PhD. KEF F2 249 263, 334
Grofičová Ivana DEK F2 5 834
Gruska Damas, doc., RNDr., PhD. KAI I 20 846
Guba Peter, doc., RNDr., PhD. KAMS M 269 724
Gubiš Daniel DEK F2 102B 491
Guller Dušan, doc., RNDr., PhD. KAI I 28 845
Guričan Jaroslav, doc., RNDr., CSc. KAGDM M 140 304
Gyárfáš František, Ing., PhD. KAI I 17 436

H

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Halická Margaréta, doc., RNDr., CSc. KAMS M 268 723
Hanuska Eduard KJFB F1 303 763
Harman Radoslav, doc., Mgr., PhD. KAMS M 246 717
Haško Jozef KJFB F1 306 763
Hašková Alžbeta KEC I 30 656
Haverlík Ivan, doc., RNDr., CSc. KJFB F2 138 406
Hegedüsová Monika CPŠUK I 41 515
Heinzel Petr, doc., RNDr., DrSc. KAFZM  
Helej Markus, Mgr. KJFB F1 266
Hennecke Axel, Dipl.Ing. KAFZM  
Hensel Karol, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 39 676
Herencsár Albert, Mgr. KI M 25 196
Herichová Michaela DEK F2 4 320
Hianik Tibor, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 346 683
Hindická Lýdia DEK F2 4 320
Hlinová Ľudmila, Mgr. CPŠUK I 38 573
Hlubina Richard, doc., RNDr., DrSc. KEF F2 247 321
Hojčka Michal, Mgr. KAMS M 276 134
Holas Juraj, Mgr. KAI I 5 442
Holenová Renáta, Mgr. CPŠUK I 38 573
Holý Karol, doc., RNDr., CSc. KJFB F1 264 526
Homola Martin, RNDr., PhD. KAI I 7 444
Horňáčková Michaela, Mgr., PhD. KEF F2 42 497
Horváth Peter, PaedDr., PhD. KTFDF F1 158 326
Hovorka Juraj, Mgr. KEF F2 147 147
Hozza Michal, Mgr. KI M 25 196
Hrušecká Andrea, PaedDr., PhD. KZVI I 45 715
Hrušecký Roman, PaedDr., PhD. KZVI I 45 715
Hrvoľ Ján, RNDr., CSc. KAFZM F2 256 107
Hubač Ivan, prof., Ing., DrSc. KJFB F1 348 681 65428100
Hulík Jakub, Mgr. KEF F2 42 497
Hurban Martin, Mgr. KAMS M 276 134
Hyrych Sofiia KJFB F1 265

Ch

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Chalmovianská Jana, RNDr., PhD. KAGDM M 142
Chalmovianský Pavel, doc., RNDr., PhD. KAGDM M 158 229
Chalupková Soňa, PaedDr., PhD. KTFDF F1 159 218
Chlad Mirko DEK F2 -148 249 65426183
Chladná Zuzana, Dr. KAMS M 206 180
Chmelík Marek, Mgr., M.D. KJFB  
Chorvát Dušan, RNDr., PhD. KJFB F1 MLC 223 65421575
Chudjak Martin, Mgr. KAMS M 204 184
Chudoba Vladimír, Mgr. KAFZM F2 -168 177

I

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Illek Ľubor, Mgr. KI  
Ištvánová Milena DEK F2 24 545 65426720

K

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Kačala Ivan, Mgr. KAFZM  
Kačur Jozef, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 235 728
Kaizer Jakub, Ing., PhD. KJFB F1 275 542
Kalaš Ivan, prof., RNDr., PhD. KZVI I 26 639 65424826
Kalmančok Dušan KAFZM AGO 033/6475261
Kamhal Dezider, PhDr., PhD. KAI I 36 109
Kamrlová Barbora, Mgr., PhD., M.A. KAGDM M 134 754
Kardošová Bernadetta SB M 238
Katreniaková Jana, RNDr., PhD. KI M 263 838
Katriňák Tibor, prof., RNDr., DrSc. KAGDM M 137 753
Kilianová Soňa, Mgr., PhD. KAMS M 267 134
Kiss Tünde, Mgr. KTFDF F1 148
Klačka Jozef, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 206 684
Klas Matej, RNDr., PhD. KEF F2 84 293
Klátiková Elena, PhDr. KJP F2 286 726
Klimeková Eva, PaedDr. KZVI I 2 395
Kľuka Ján, Mgr., PhD. KAI I 16 727
Kmetek Patrik, Mgr. DEK F1 120 212
Kociánová Mária, Mgr. KEF F2 36 761
Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD. KEF F2 251 688
Kocur Viktor, Ing. KAI I 4 441
Kočvarová Jana, Mgr. Ing.arch. KJP F2 287 254
Kohulák Oto, Mgr. KEF F2 226 265
Kohútová Adriana DEK F2 3 478
Kollár Martin, Mgr., PhD. KAMS M 266 260
Kollár Richard, doc., Mgr., PhD. KAMS M 234 713
Komadel Ján, Mgr. KAMS M 203
Komara Ján, Ing., PhD. KAI I 16 727
Komová Anna, PhDr. CPP F1 120 212
Kompišová Anna, Mgr. KI M 249 225
Kontrišová Alžbeta DEK F2 3 833 65427080
Kontuľ Ivan, Mgr. KJFB  
Kopáč Peter, Mgr. CITUK F2 175 59244965
Kopáčová Petra, Bc. CITUK F2 170 59244926
Kopnický Lukáš, Mgr. KEF F2 276
Korbaš Július, prof., RNDr., CSc. KAGDM M 139 812
Korbaš Rafael, Mgr. KAI  
Korman Michal, Ing. KAI  
Kornoš Leonard, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 207 541
Koronci Babinská Martina, Mgr., PhD. KAGDM M 143
Kořínková Anna KAFZM F2 255 107
Kossaczká Ľubica, RNDr., CSc. KAMS M 273 725
Kostolányi Peter, RNDr., PhD. KI M 258 710
Koščová Michaela, Mgr. KAMS M 220
Kováč Jakub, Mgr., PhD. KI  
Kováč Jozef, Mgr. KAMS M 221
Kováč Michal, Mgr. KAI M 25 196
Kováč Milan, Mgr. KTFDF F1 148
Kováčik Andrej, Mgr., PhD. KJFB F1 307
Kováčik Dušan, Mgr., PhD. KEF F2 37 616, 440
Kováčová Marina, Mgr. KAFZM  
Kováčová Natália, Mgr. KZVI I 2 395
Kožehubová Ľubomíra, Ing. KJP F2 286 726
Krajčová Monika, Ing. DEK M 1 420
Krajčovič Dušan, RNDr., CSc. KAMS M 273 725
Kráľ Daniel, RNDr. CITUK F2 173 59244949
Králová Jarmila DEK F2 9 853
Královič Rastislav, prof., RNDr., PhD. KI M 261 470
Kremler Martin, RNDr., PhD. KAFZM F1 231
Kristek Jozef, doc., Mgr., PhD. KAFZM F1 209
Kristeková Miriam, Mgr., PhD. KAFZM F1 209
Krupa Martin, Mgr. KAI  
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. KMANM M 177 205
Kubincová Zuzana, doc., RNDr., PhD. KZVI I 43 236
Kubinec Milan KEF F2 P7 239,857,245,165,144
Kučerová Júlia, RNDr., PhD. KAI I 4 441
Kučerová Katarína, Mgr. KAFZM F2 89 379
Kučerová Zuzana, Mgr. KTFDF F2 132 176
Kudličková Soňa, RNDr., PhD. KAGDM M 154 390
Kuchár Tomáš, Mgr., PhD. KTVS SG 3 804
Kundracik František, doc., RNDr., PhD. KEF F2 250 516
Kupka Ivan, doc., RNDr., CSc. KMANM M 175 832
Kúš Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 245 466, 244 65429783
Kuzma Tomáš, Mgr. KAI I 5 442
Kvasz Ladislav, prof., RNDr. Dr. KAGDM M 134 754
Kysel Róbert, RNDr., PhD. KAFZM F1 206

L

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Lacko Michal, Mgr. KEF F2 74 581, 289
Ládiová Anna, PhDr. KEC I 1 459
Laginová Eleonóra KJFB F1 376 525
Lapin Milan, prof., RNDr., CSc. KAFZM F1 371 523 65426820
Lapitková Viera, doc., RNDr., PhD. KTFDF F1 157 325
Laššáková Vladimíra, Mgr. KAGDM M 148
Leginusová Jana, Mgr. KTVS SG 1 803
Lépeš Ivan SB F2 -104 248
Leššová Lívia, Mgr. KAMS M 221
Leštách Miloš VL D 235 199
Lipovský Róbert, Ing. KI  
Lúčan Ľubomír, CSc. KAI M 161 322
Lúčny Andrej, RNDr., PhD. KAI I 18 436
Lukáč Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 46 404, 856
Lukoťka Robert, RNDr., PhD. KI M 255 224

M

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Macko Miroslav, Mgr. KJFB F1 270
Macko Tibor, Mgr., PhD. KAGDM M 138
Macková Anna DEK F2 24 258 60295258
Mačaj Martin, doc., RNDr., PhD. KAGDM M 132 387
Mačajová Edita, doc., RNDr., PhD. KI M 261 470
Mačutek Ján, doc., Mgr., PhD. KAMS M 246 717
Madaras Martin, RNDr., PhD. KAI M 113 729
Maďarová Alexandra, Mgr. KJP F2 287 254
Maheľ Michal, doc., RNDr., PhD. KEF F2 244 464, 528
Mach Pavel, prof., Ing., CSc. KJFB F1 345 682
Machala Zdenko, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 88 618
Majerský Oliver, Mgr. KJFB F1 271
Makovník Marcel, Mgr. KAGDM M 123
Malinovská Kristína, RNDr., PhD. KAI I 33a 374
Manca Daniel, Ing.  KEF F2 236 251
Mančuška Ivan CITUK F2 173 59244946
Marcin Peter, Mgr., PhD. KAI  
Marko Martin, Mgr., PhD. KAI  
Markoš Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 253 252
Markošová Mária, doc., RNDr., PhD. KAI I 34 869
Martincová Iveta DEK F2 80 555
Martišovitš Viktor, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F2 49 399
Martoňák Roman, prof., Ing., DrSc. KEF F2 240 467
Masár Eduard, RNDr., CSc. KTFDF F2 134 394
Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 374 456
Mašlejová Dana, PaedDr. KTVS SG 1 803
Maták Peter, Mgr., PhD. KTFDF F2 145 460
Matava Milan, Ing. KAFZM F2 260 233
Matejčík Štefan, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 53 686 65429980
Matejčíková Katarína, Ing. KEF F2 52 227
Matlovič Pavol, Mgr. KAFZM F2 204 610
Matúš Tomáš, Bc. CITUK F2 170 59244926
Matušicová Mária CPP F1 119 300
Matušková Barbora, Mgr. KAGDM M 148
Mayerová Karolína, Mgr., PhD. KZVI I 2 395
Mazák Ján, RNDr., PhD. KI M 255 224
Mederly Pavol, Mgr. KI M 171 401 59244923
Mederly Peter, doc., RNDr., CSc. VC M 111 757
Medvecká Veronika, RNDr., PhD. KEF F2 41 677
Medveď Milan, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 104 103
Melicherčík Igor, doc., Mgr., PhD. KAMS M 207 477
Melicherčík Milan, Ing. RNDr., PhD. KJFB F1 228 381
Melikishvili Sopio, Mgr., PhD. KJFB F1 350
Melo Marián, RNDr., PhD. KAFZM F1 369 495
Melo Matej, Mgr. KJFB  
Mendelová Elena, PaedDr., CSc. CPŠUK I 40 166
Mereš Michal, Mgr., PhD. KJFB F1 307 301
Mesároš Vladimír, doc., RNDr., CSc. KEF F2 150 865
Mészáros Peter, Mgr. KTFDF F2 132 176
Mihala Patrik, Mgr. KMANM M 228 714
Mihálik Andrej, Mgr., PhD. KAI I 6 443
Michalczuk Bartosz, Mgr. KEF F2 56
Michellerová Matilda DEK F2 2 831 65412305,
Fax: 65412305
Michlík Filip, Mgr. KAFZM F1 205
Miko Peter CITUK F2 173 59244947
Mikula Marián, Ing., PhD. KEF F2 P6 271, 244
Mináriková Mária, Mgr. DEK M 4 480
Miškovičová Júlia, Mgr. KEF F2 44 615
Mizerová Hana, Dr. KMANM M 238 308
Mižičko Marko, Mgr., PhD. KTVS   59339319
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc. KJFB  
Mlynárová Rotbauerová Janette DEK F2 92 194
Moczo Peter, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F1 208 179
Mojžiš Martin, doc., RNDr., PhD. KTFDF F2 133 641
Mókus Ladislav, Mgr. KTVS SG 2 802
Moravský Ladislav, RNDr., PhD. KEF F2 81 584
Morva Imrich, RNDr., CSc. KAFZM F2 76 153
Morvová Marcela, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 47 177, 679 65424922
Morvová Marcela, RNDr., PhD. KJFB F2 -109 624
Móser Alfréd VL D 237 199
Mošať Pavol, Mgr. KJFB F1 257 451
Moško Martin, doc. RNDr., DrSc. KEF F2 P0
Mózer Ján, doc., RNDr., DrSc. KMANM M 173 351
Mráz Robert, Mgr. KI M 260 718
Múčka Andrej SB F2 -104 248
Múdra Aneta, Mgr. CPP F1 118 571
Müllerová Monika, RNDr., PhD. KJFB F1 267 451
Muzslayová Ildikó, Mgr. KAGDM M 141 255

N

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Nagy Marek, RNDr., PhD. KAI I 42 625
Nagy Roman, RNDr., PhD. KAFZM F2 202 773
Nánásiová Katarína, Mgr. KAGDM M 138
Náther Ondrej, RNDr., CSc. KAMS M 247 136
Náther Peter, Mgr., PhD. KAI I 6 443
Nedbálek Branislav, Mgr. KTVS S 110
Nechaj Pavol, Mgr. KAFZM  
Neilinger Pavol, Mgr., PhD. KEF F2 232 247
Neurath Peter, Mgr. KI  
Niepel Martin, Mgr., PhD. KAGDM M 131 759
Noga Milan, prof., Ing., DrSc. KTFDF F2 141 116
Nováková Miroslava, Mgr. DEK F1 118 571
Novotný Peter, Mgr., PhD. KMANM M 226 634

O

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Odnechtová Renáta KZVI I 27 611
Odrobina Igor, RNDr., CSc. KAMS M 265 851
Ochodničanová Ivana, Mgr. KAGDM M 148
Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. KI M 214 101 65426635
Omasta Samuel, Mgr. KEF F2 74 581
Onderka Milan, Mgr., PhD. KAFZM F2 -169 161
Ondrášková Adriena, RNDr., PhD. KAFZM F1 160 469
Országh Juraj, RNDr., PhD. KEF F2 77 398
Ortutay Mikuláš, PaedDr. KTVS S 110
Ostatná Veronika, RNDr., PhD. KJFB F1 347 288
Ostatníková Daniela, prof., MUDr., PhD. KAI   59357524
Ostertág Richard, RNDr., PhD. KI M 252 169

P

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Pačuta Július, Mgr., PhD. KMANM M 178 142
Pálos Gustáv, Mgr. CITUK F2 169 59244917
Palušová Veronika, Mgr. KJFB F1 257
Pánek Radomír, RNDr., PhD. KEF F2 52 227
Pánik Ján, Mgr. KJFB F2 140
Papp Peter, RNDr., PhD. KEF F2 77 398
Pardubská Dana, doc., RNDr., CSc. KI M 250 958
Pastor Karol, doc., RNDr., CSc. KAMS M 243 475
Patríková Helena DEK F2 92 194
Paulech Tomáš, RNDr., PhD. KAFZM AGO 033/6475261
Pázman Andrej, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 244 772
Pažická Adriana KI M 254 402 65426635
Pecháč Matej, Mgr. KAI  
Pecho Jozef, Mgr. KAFZM  
Pekár Ján, doc., RNDr., PhD. KAMS M 237 635
Petrík Ján, Ing. VC M 165 401 59244925
Petrík Martin, Ing. CITUK F2 174
Petrovič Pavel, Mgr., PhD. KAI I 19 305
Pikna Miroslav, RNDr., PhD. KJFB F1 301 738
Pisarčík Matej, Ing. KEF MLC
Pišút Ján, prof., RNDr., DrSc. KTFDF F2 103B 689
Pišútová Katarína, Mgr. CITUK F2 174 59244150
Plachetka Tomáš, doc., Dr. KI M 262 650
Plašienka Dušan, Mgr., PhD. KEF F2 246 494
Plecenik Andrej, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 P1 867, 276, 243
Plecenik Tomáš, doc., RNDr., PhD. KEF F2 P3 274, 243, 190
Plesník Ján, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 230 620
Pleva Marek, Mgr. KEF F2 P4 272
Podkonický Ondrej, Mgr. KTVS SG 3 801
Pokorná Barbora, RNDr., PhD. KAGDM M 118 562
Poláková Marcela KTFDF F1 166 661
Polčic Ľudovít KAFZM AGO 033/6475261
Polednová Marianna, RNDr., PhD. KAGDM M 154 390
Porubčan Vladimír, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F2 205 162
Pospíšil Michal, RNDr., PhD. KMANM M 106 758
Pötheová Alica DEK F2 8 854
Potocký Rastislav, doc., RNDr., CSc. KAMS M 242 780
Poturnyová Alexandra, Ing., PhD. KJFB F1 344
Povinec Pavel, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 273 544
Prešnajder Peter, prof., RNDr., DrSc. KTFDF F2 106 579
Pribula Marek, Mgr. KEF F2 36 761
Pribulla Theodor, RNDr., CSc. KAFZM AsÚSAV
Priesol Richard, Mgr. KAMS  
Prívara Igor, RNDr., CSc. KI M 260 718
Pukancová Júlia, Mgr. KAI I 7 444

Q

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Quittner Pavol, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 275 670

R

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Raábová Júlia, Mgr., PhD. KTVS SG 1 803
Račanová Elvíra, Mgr. DEK F2 10 619
Račko Ján, Mgr. CITUK F2 173 0917168408
Račko Michal, Mgr. KJFB  
Rampášeková Klára KAFZM F1 163 329
Rehuš Silvester, RNDr., CSc. KAFZM F2 260 233
Riečický Adam, Mgr. KAI M 113 729
Richtáriková Marta, RNDr. KJFB F1 272 652
Richterová Aneta, Mgr. KAFZM F1 204
Rjaško Michal, RNDr., PhD. KI M 252 169
Roch Tomáš, doc., RNDr. Dr. KEF F2 P5 270, 189
Rosa Samuel, Mgr. KAMS M 222
Rostás Kristína, RNDr., PhD. KMANM M 172 858
Rovan Branislav, prof., RNDr., PhD. KI M 259 102 65426635
Rudolf Ondrej VC M 165 401
Rudolfová Zuzana, RNDr. VC M 210 785
Rusin Tomáš, Mgr., PhD. KAGDM M 117 208
Rusnáková Katarína, Ing. DEK F2 6 230
Rusnáková Zuzana, Mgr. KAFZM F1 367 457
Rybár Ján, doc., PhDr., PhD. KAI I 11 672
Rybár Peter, RNDr., PhD. KJFB F1 342 286, 241

S

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Sabo Martin, Mgr., PhD. KEF F2 45 447
Sádovský Šimon, Mgr. KI M 258 710
Salanci Ľubomír, doc., RNDr., PhD. KZVI I 44 284
Sámel Matúš, Mgr. KEF F2 74 581
Sandanusová Martina, PaedDr., PhD. CPP F1 117 242, 511 65426720
Sárený Matej, Mgr. KTFDF F2 132 176
Satrapinskyý Leonid, Mgr., PhD. KEF F2 P5 270, 245
Senderáková Dagmar, RNDr., CSc. KEF F2 149 391
Sersenová Dominika, Mgr. KAFZM F2 89 379
Sirotová Tatiana, Mgr. KAGDM M 130
Sitár Branislav, prof., RNDr., DrSc. KJFB F2 139 861 65426648
Sitáš Samuel, Mgr. KAI  
Slavíčková Mária, PaedDr., PhD. KAGDM M 147 490
Slávková Jana, RNDr. VC M 167 262
Sleziak Martin, RNDr., PhD. KAGDM M 129 193
Slobodová Zdenka KAI I 24b 424
Smieško Juraj, Mgr. KJFB F1 257
Solan Zdena, Mgr. DEK M 2 522
Solčan Štefan, doc., RNDr., PhD. KAGDM M 157 266
Somorčík Ján, Mgr., PhD. KAMS M 245 135
Somorovská Daniela KEC I -1 191
Soóky Peter VL D 218 614
Stanek Martin, doc., RNDr., PhD. KI M 214 101
Staníček Jaroslav, doc., RNDr., CSc. KJFB F1 274 454
Stankovičová Mária, Mgr. KZVI I 41 515
Stano Michal, RNDr., PhD. KEF F2 84 240
Staňo Ľubomír, Mgr. KEF F2 74 581
Stefankovicsová Zuzana DEK F2 8 854
Stehlíková Beáta, doc., RNDr., PhD. KAMS M 266 260
Sternmüllerová Katarína, Mgr. KAMS M 220
Strapcová Danica KAMS M 239 181
Stríbrnská Ľuboslava CPP F1 118 571
Stripajová Svetlana, Mgr. KAFZM F1 206 167
Strmeň Peter, Ing., PhD. KJFB F1 305 (458)
Struss Samuel, Mgr. KAGDM M 123
Styk Tomáš VC M 168 206
Sukuba Ivan, Mgr., PhD. KJFB F1 349 681
Surovičová Katarína KEC I -1 191
Svitková Beata, Mgr. DEK M 6 479
Sýkora Ivan, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 302 458, 449
Szabó Alexander, Mgr. KJFB F1 300
Szarka Imrich, RNDr., CSc. KJFB F1 362 485
Szarka Ján, RNDr., CSc. KJFB F1 362 485
Szolgayová Jana, Mgr., PhD. KAMS M 206 180
Szomolányi Pavol, Ing., PhD. KJFB  
Szücs Gábor, Mgr., PhD. KAMS M 245 135

Š

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Šedivý Miroslav, Mgr. CPP F1 321 163
Ševčík Sebastián, doc., RNDr., CSc. KAFZM F1 161 328
Ševčovič Daniel, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 274 660
Šikudová Elena, RNDr., PhD. KAI I 3 388
Šikurová Libuša, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 353 124
Šilha Jiří, Mgr., PhD. KAFZM F2 203 630
Šimko Alexander, Ing., PhD. KAI I 6 443
Šimkovic Fedor, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 269 452
Šimon Jaroslav KAFZM AGO 033/6475261
Šinger Miroslav, Mgr. KAFZM F1 231
Šinská Zuzana, Mgr. KTFDF F2 132 176
Širaň Michal, Mgr., PhD. KTFDF F2 135 653
Šiška Jozef, RNDr., PhD. KAI I 7 444
Šivo Alexander, RNDr., PhD. KJFB F1 272 652
Škoviera Martin, prof., RNDr., PhD. KI M 257 877
Špačková Gabriela SB S 110
Šrámek Jozef KEF F2 P7 239, 857, 244
Šrol Jakub, Mgr. KAI  
Štefanec Richard, Mgr. KI M 101 836
Štefánik Dušan, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Štefík Ondrej, Mgr. KEF F2 276
Štefunková Dana KEF F2 209 862
Štrauch Peter KEF F2 P7 239, 857, 279
Štrba Anton, prof., RNDr., CSc. KEF F2 148 105 65426706
Štrba Tomáš, Bc. CITUK F2 173 59244931
Šubjaková Mária, Mgr. KTFDF F2 132 176
Šubjaková Veronika, Mgr. KJFB F1 350
Šulc Miroslav KJFB F1 303 763
Šuníková Dana, Mgr. KZVI I 33b 210
Švaňa Peter, RNDr., CSc. KMANM M 179 756
Švorc Karol KEF F2 69 289

T

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Takáč Martin, RNDr., PhD. KAI I 37 370
Tarabová Barbora, Mgr. KAFZM F2 89 379
Tardík Roman CITUK F2 173 59244969
Tatarko Marek, Mgr. KJFB  
Tekel Juraj, Mgr., PhD. KTFDF F2 136 653
Tichý Milan, Ing. CITUK F2 175 59244919
Tokár Stanislav, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 375 407
Toma Vladimír, doc., RNDr., PhD. KMANM M 166 472
Toman Eduard, doc., RNDr., CSc. KI M 251 137
Tomanová Jana, RNDr., CSc. KAGDM M 133 344
Tomcsányi Peter, RNDr., PhD. KZVI I 21 253
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. KZVI I 12 220
Tomeková Juliána, Mgr. KEF F2 74 581
Tomko Matúš, Mgr. KAI M 113 729
Tóth Juraj, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 204 610
Tóth Ondrej, Mgr. KEF F2 277
Trenčan Jozef, PaedDr. KTFDF F1 250 285
Trnovská Mária, doc., RNDr., PhD. KAMS M 267 134
Tuna Matúš, Mgr. Ing. KAI I 42 625

U

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Uher Matej, Mgr. KAGDM  
Uherčíková Viera, doc., RNDr., CSc. KAGDM M 124 841
Uherek František, prof., Ing., PhD. KEF  
Uhliarik Ivor, Mgr. KAI I 28 845
Ungvarská Zuzana, RNDr. VC M 169 842
Urban Ján, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 227 585
Uzon Stela, Mgr. KEF F2 P4 272

V

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Vajda Roman, Ing. KEF F2 236 251
Vankúš Peter, PaedDr., PhD. KAGDM M 145 860
Varga András, Mgr. KI  
Vargová Michaela, Mgr., PhD. KAGDM M 146 883
Vartíková Eva, Ing. KJP F2 285 711
Vaverka Miroslav SB F2 274 249
Veis Pavel, prof., RNDr., CSc. KEF F2 68 106, 761
Velmovská Klára, doc., PaedDr., PhD. KTFDF F1 155 422
Veselovská Michaela, PaedDr., PhD. KZVI I 2 395
Vidiš Marek, Mgr. KEF F2 P4 272
Világi Jozef, Mgr., PhD. KAFZM AGO,F2 207 (541) 033/6475261
Vinař Tomáš, doc., Mgr., PhD. KAI M 163 207
Viszus Eugen, doc., RNDr., CSc. KMANM M 180 201
Vitovič Pavol, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 343 286
Vivoda Jozef, Mgr. KAFZM  
Vlčková Dominika, Mgr. KEF F2 P4 272
Vnuková Petra, Mgr. KTFDF F1 159 218
Vojtechovský Roman, PaedDr. CPŠUK I 38 573
Vojtek Pavel, RNDr., CSc. KEF F2 153 668
Volkov Serhii, Mgr. KEF  
Vrbovská Hana, Mgr. KJFB  

W

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Waczulíková Iveta, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 230 626
Wagner Miroslav, Mgr. KZVI I 22 211
Wannous Jarier, Mgr. KTFDF F1 148
Weinhandl Jaroslav SB F2 104 248
Winczer Michal, RNDr., PhD. KZVI I 21 253
Withalm Josef, Dr. KI  

Z

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Zábudlá Zuzana, RNDr. KEF F2 154 669
Zagiba Matej, Mgr. VC F1 115 127
Zahoran Miroslav, doc., RNDr., CSc. KEF F2 242 468, 250, 245
Zahoranová Anna, doc., RNDr., PhD. KEF F2 40 529, 617
Zajačiková Viera KAMS M 270 182
Zemanová Alena, PhDr. KJP F2 285 711
Zigo Pavol, Ing., PhD. KAFZM AGO,F2 204 033/6475261
Zlatoš Pavol, prof., RNDr., CSc. KAGDM M 128 752
Zvarík Milan, RNDr., PhD. KJFB F2 -109 624

Ž

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Ženiš Tibor, RNDr., PhD. KJFB F1 373 455
Židovský Peter, Bc. CITUK F2 169 59244924