Telefónny zoznam FMFI

Telefónny zoznam v PDF-ku (november 2019)

Telefónny zoznam vo formáte PDF (november 2019) je upravený na tlač do brožúrky vo formáte A5.
Súbor tlačte obojstranne na papier veľkosti A4.
Pri tlači si správne nastavte orientáciu (landscape), aby ste nemali text hore nohami. Každá tlačiareň rieši tento problém ináč.

Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

A

MENO  PRACOVISKO
MIESTNOSŤ
KLAPKA ☏ PR. LINKA ☎
Abedivaraki Mahdi KAFZM F2 70 385
Ali Aliyu Tanko, MSc. KAI I 4 441
Amena Michal KAFZM F2 -168 177
Andel Boris, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Anderle Michal, Mgr. KI M 249 225
Antalic Stanislav, doc., Mgr., PhD. KJFB F1 270 453
Astaloš Róbert, Mgr., PhD. KJFB F1 363 421
Atikukke Sahithya, MSc. KEF F2 42 497

B

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Babál Dominik, Mgr. KJFB F1 363 421
Babincová Melánia, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 226 685
Babinec Peter, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 351 (674)
Babinská Martina, Mgr., PhD. KDMFI M 143 160
Babušík Milan, Mgr. VC M 164 782
Babušíková Jela, Mgr., PhD. KMANM M 229 712
Bacsová Marta, Mgr. DEK F2 8 854
Badík Andrej, Mgr. KMANM  
Bajús Alex, Bc. CITUK F1 136A 90109909
Baláž Martin, Mgr. KAFZM F2 257 108
Balek Vladimír, doc., RNDr., CSc. KTF F2 105 658
Balko Ľudovít, Mgr., PhD. KAG M 117 208
Ballayová Zuzana KMANM M 176 202
Barančok Peter, Mgr. KAMS M 203 183
Baričák Jaroslav, Mgr. KMANM M 225 403
Barnes Aneta, Mgr. KJP F2 286 726
Bartok Juraj, RNDr., PhD. KAFZM F1 231
Bartoš Emil SB F2 -104 248
Bartoš Ladislav, Ing. SB M, F
Bartoš Pavol, Mgr., PhD. KJFB F1 363 421
Bartošová Zina, Ing. KEC I 29 821
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD. KDMFI F1 251 819
Bašnáková Jana, Mgr., MSc. KAI   54773509
Bátorová Martina, RNDr., PhD. KAG M 118 562
Bazso Ágnes, Mgr. KDMFI F1 159 218
Belicová Eva KEC I -1 191
Belluš Martin, RNDr. CPP F1 156 426
Benko Martin, RNDr., PhD. KAFZM F1 231
Benková Eva, Mgr. KAMS M 216
Beňušková Ľubica, prof., RNDr., PhD. KAI I 35 361
Beran Boris, Bc. CITUK F2 172 90109951
Berezňáková Judita, Ing. KEC I 29 821
Berger Haladová Zuzana, RNDr., PhD. KAI M 153 760
Berta Miklós, doc., Dr. KEF F2 52 227
Bezák Viktor, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 239 462
Bezáková Daniela, PaedDr., PhD. KDMFI I 12 220
Beznák Samuel, Mgr. KTF F2 132 176
Biharyová Jana DEK F2 7 671
Bírová Radka, Mgr. Ing. VC M 264 783
Blaho Andrej, RNDr., PhD. KAI M 162 133
Blaško Ján, Mgr. KEF F2 74 581
Blažek Tomáš, doc., RNDr., PhD. KTF F2 109 762, 663
Boďa Ján, doc., RNDr., CSc. KAMS M 233 633
Boďová Katarína, Mgr., PhD. KMANM M 234 713
Bohdal Róbert, RNDr., PhD. KAG M 114 185
Böhm Radoslav, RNDr., PhD. KJFB F1 249 771
Bohumelová Silvia, Mgr. CITUK F1 136B 90109888
Bokes Pavol, doc., Mgr., PhD. KAMS M 265 851
Bokesová Klaudia, PhDr. KEC I 1 459
Borovanský Peter, RNDr., PhD. KAI I 18 436
Bosáková Adriana, Mgr. KAG M 123
Boža Vladimír, Mgr., PhD. KAI M 25 196
Breier Róbert, Mgr., PhD. KJFB F1 373 455
Brejová Bronislava, doc., Mgr., PhD. KI M 163 217
Brestenský Jozef, doc., RNDr., CSc. KAFZM F1 162 673
Broniš Adam, Mgr. KJFB  
Brozmanová Simona DEK F2 10 619
Budaj Ján, RNDr., CSc. KAFZM AsÚSAV
Budinská Lucia, Mgr. KDMFI I 33b 210
Buchholcerová Anna, Mgr. KAFZM F1 367 457
Bujňák Martin, RNDr., PhD. KAI  
Bulko Martin, RNDr., PhD. KJFB F1 267 451
Buzáš Peter, Mgr. SB F2 -105 226

C

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Celik Candan, Mgr. KAMS M 276 134
Cimerman Richard, Mgr. KAFZM F2 33 399
Cimrová Barbora, RNDr., PhD. KAI I 33a 374
Cipciar Andrej, RNDr. KAFZM F1 205

Č

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Čarný Peter, Mgr. KJFB F1 266
Čechvala Patrik, Mgr. KAFZM F2 257 108
Čermák Peter, Dr., PhD. KEF F2 147 147
Černák Mirko, prof., RNDr., CSc. KEF F2 43 281, 616
Černeková Zuzana, RNDr., PhD. KAI I 3 388
Černý Vladimír, doc., RNDr., PhD. KTF F2 137 397
Čevajka Jakub, Mgr. KDMFI F1 148
Činčura Juraj, doc., RNDr., CSc. KAG M 135 141
Čordášová Silvia DEK F2 91 257
Čujdíková Mária, Mgr. KDMFI M 148 178

D

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Dado Tomáš, Mgr., PhD. KJFB F1 271 467
Damborská Ingrid, RNDr., CSc. KAFZM F1 368 215
Demčáková Ivona, Mgr. KMANM M 130
Demetrian Michal, RNDr., PhD. KMANM M 105 521
Demkanin Peter, doc., RNDr., PhD. KDMFI F1 165 661
Dillingerová Monika, RNDr., PhD. KDMFI M 149 323
Dományová Mária, Mgr. CITUK F1 140 90109945
Dovičák Martin, Mgr., PhD. KTVS SG 2 802
Drenka Michal SB M,F
Dubničková Anna Zuzana, prof., RNDr., Dr KTF F2 104 657
Dubovský Michal, Mgr., PhD. KJFB F1 271 353
Dvoranová Mária, Mgr. KEF F2 P4 272, 243
Dvornický Rastislav, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Dwivedi Vishal, MSc. KEF F2 44 615
Džubinská Daniela, Mgr. KJFB  

Ď

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Ďurian Michal, Mgr. KEF F2 74 581
Ďurikovič Roman, prof., RNDr., PhD. KAI I 14 879
Ďurina Pavol, Ing., PhD. KEF F2 P4 272, 243
Ďuriš Pavol, prof., RNDr., CSc. KI M 256 164

E

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Eckerová Barbora, Mgr. KJFB F1 271 461
Eckertová Terézia, Mgr. KJFB F1 266
Eliášová Ivana, Mgr. KMANM M 101
Elsayed Ali Hassan Mostafa, M.Sc. KAFZM F2 33 399

F

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Falatová Miroslava, Mgr. CPS I 41 515
Farkaš Igor, prof., Ing. Dr. KAI I 25 621
Katarína Farnbauerová, Bc. KAFZM F1 163 329
Fateh Borkhari Arian KEF F2 81 584
Fazekaš Tomáš, RNDr., PhD. CITUK F2 172 90109955
Fecko Marián, doc., RNDr., PhD. KTF F2 107 664
Fečkan Michal, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 171 781
Ferko Andrej, doc., RNDr., CSc. KAG M 151 498
Ferko Michal, Mgr., PhD. KI M 123
Fiantok Tomáš, Mgr. KEF F2 P5 270, 245
Fila Marek, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 272 198
Filipovski Slobodan, doc., PhD. KAG M 138
Filo Ján, prof., RNDr., CSc. KMANM M 110 192
Filo Peter, Ing., PhD. KAI  
Filová Lenka, Mgr., PhD. KAMS M 240 716
Fischer Ľudovít, doc., RNDr., CSc. KEF F2 241 120
Foltánová Eva, Mgr. KJP F2 287 254
Forišek Michal, RNDr., PhD. KI M 263 838
Ftáčnik Milan, doc., RNDr., CSc. KAI M 159 720
Fulová Terézia, Mgr. KAMS M 271 197

G

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA ☏ PR. LINKA ☎
Gafurov Askar, Mgr. KI M 25 196
Gajdoš Ladislav SB F2 -104 248
Gajdoš Štefan, RNDr., PhD. KAFZM AGO,F2 204 033/6475261
Gál Tomáš, Ing. PhDr., PhD. KAI  
Galád Adrián, Mgr., PhD. KAFZM AGO,F2 207 033/6475261
Galamboši Peter CITUK F1 138 90109948
Gáliková Margita KEC I 30 656
Gáliková Silvia, prof., PhDr., PhD. KAI  
Gális Martin, Mgr., PhD. KAFZM F1 207 327
Garaiová Zuzana, Mgr., PhD. KJFB F1 350
Gašparík-Hložan Peter, Ing. VL D 237 199, 847
Gašparová Iveta, Ing. DEK M 7 152 65427086
Gašparovičová Ľudmila DEK M 5 732
Gavuliak Roman, Ing., PhD. KI  
Gažáková Soňa, PaedDr., PhD. CPP F1 116 774
Gera Martin, doc., RNDr., PhD. KAFZM F1 370 863
Gersová Adriana, PhDr. KEC I 31 195
Ghumashyan Heghine, PhD. KAG M 130
Golian Radoslav, Mgr., PhD. KAI  
Gömory Peter, Mgr., PhD. KAFZM AsUSAV
González José Alejandro, Dr. KAFZM F2 260 233
Gorčáková Simona, Mgr. KDMFI  
Grajcar Miroslav, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 248 247, 518
Grančič Branislav, RNDr., PhD. KEF F2 P6 271, 244, 272
Gregor Dávid, Mgr. KAFZM F1 204
Gregor Maroš, doc., Ing., PhD. KEF F2 P3 274, 243, 190
Gregová Barbora, Bc. CITUK F1 136B 90109918
Greguš Ján, RNDr., PhD. KEF F2 249 263, 334
Grofičová Ivana DEK F2 5 834
Gruska Damas, doc., RNDr., PhD. KAI I 20 846
Guba Peter, doc., RNDr., PhD. KAMS M 269 724
Gubiš Daniel DEK F2 102B 491
Guller Dušan, doc., RNDr., PhD. KAI I 28 845
Guričan Jaroslav, doc., RNDr., CSc. KAG M 140 304
Gyárfáš František, Ing., PhD. KAI I 17 436

H

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Hajduková Mária, RNDr., PhD. KAFZM AsÚSAV
Halická Margaréta, doc., RNDr., CSc. KAMS M 268 723
Hamerlik Endre, Mgr. KAI I 7 444
Hanuska Eduard KJFB F1 303 763
Harman Radoslav, doc., Mgr., PhD. KAMS M 246 717
Haško Jozef KJFB F1 306 763
Hašková Alžbeta KEC I 30 656
Haverlík Ivan, doc., RNDr., CSc. KJFB F2 138 406
Havrila Karol, Mgr. KAFZM F2 257 108
Helej Markus, Mgr. KJFB F1 266
Hennecke Axel, Dipl.Ing. KAFZM  
Hensel Karol, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 39 676
Herberger Pavel SB M, F
Herichová Michaela DEK F2 4 320
Hianik Tibor, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 346 683
Hindická Lýdia DEK F2 4 320
Hlinová Ľudmila, Mgr. CPS I 41 515
Hlubina Richard, doc., RNDr., DrSc. KEF F2 247 321
Holas Juraj, Mgr. KAI I 5 442
Holý Karol, doc., RNDr., CSc. KJFB F1 264 526
Homola Martin, doc., RNDr., PhD. KAI I 7 444
Horňáčková Michaela, Mgr., PhD. KEF F2 36 761
Horváth Ladislav, Ing. SB M,F
Horváth Peter, PaedDr., PhD. KDMFI F1 158 326
Hovorka Juraj, Mgr. KEF F2 147 147
Hrušecká Andrea, PaedDr., PhD. KDMFI I 45 715
Hrušecký Roman, PaedDr., PhD. KDMFI I 45 715
Hubač Ivan, prof., Ing., DrSc. KJFB F1 348 681 65428100
Hurtiš Radoslav, Mgr. KAMS M 232 680
Hyrych Sofiia KJFB F1 265 425

Ch

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Chalmovianská Jana, RNDr., PhD. KAG M 142 324
Chalmovianský Pavel, doc., RNDr., PhD. KAG M 158 229
Chalupková Soňa, PaedDr., PhD. KDMFI F1 159 218
Chlad Mirko DEK F2 -148 249 65426183
Chladná Zuzana, Dr. KAMS M 206 180
Chmelík Marek, Mgr., M.D. KJFB  
Chorvát Dušan, RNDr., PhD. KJFB F1 MLC 223 65421575
Chudá Karina, Mgr. KI M 249 225
Chudjak Martin, Mgr. KAMS M 203 183

I

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Ilavská Lucia, Mgr. KJFB F1 323
Ilčík Ľuboš, Ing. KAI  
Illek Ľubor, Mgr. KI  
Ištvánová Milena DEK F2 24 545 65426720

K

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Kačala Ivan, Mgr. KAFZM F1 338
Kačur Jozef, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 235 728
Kaizer Jakub, Ing., PhD. KJFB F1 275 542
Kaizer Karol SB M,F
Kalaš Ivan, prof., RNDr., PhD. KDMFI I 26 639
Kalmančok Dušan KAFZM AGO 033/6475261
Karásek Robert SB M,F
Katriňák Tibor, prof., RNDr., DrSc. KAG M 137 753
Kavický Dušan, Mgr. KEF F2 276
Kilianová Soňa, Mgr., PhD. KAMS M 267 134
Kiss Tünde, Mgr. KDMFI F1 148
Klačka Jozef, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 206 684
Klas Matej, RNDr., PhD. KEF F2 84 293
Klátiková Elena, PhDr. KJP F2 286 726
Klen Ján, PaedDr. SB M,F
Klinovská Lucia, Mgr. KDMFI F1 250 285
Kľuka Ján, Mgr., PhD. KAI I 16 727
Kmetek Patrik, Mgr. DEK F1 120 212
Kocifaj Miroslav, Mgr., PhD. KEF F2 251 688
Kocur Viktor, Ing. KAI I 4 441
Kočvarová Jana, Mgr. Ing.arch. KJP F2 287 254
Kohútová Adriana DEK F2 3 478
Kollár Martin, Mgr., PhD. KAMS M 266 260
Kollár Richard, doc., Mgr., PhD. KAMS M 234 713
Komara Ján, Ing., PhD. KAI I 16 727
Komová Anna, PhDr. CPP F1 120 212
Kompišová Anna, Mgr. KI M 249 225
Kontrišová Alžbeta DEK F2 3 833 65427080
Kontuľ Ivan, Mgr., PhD. KJFB F1 272 652
Kopáč Peter, Mgr. CITUK F2 175 90109965
Kopáčová Petra, Bc. CITUK F1 136B 90109926
Kopnický Lukáš, Mgr. KEF F2 276
Korbaš Július, prof., RNDr., CSc. KAG M 139 812
Kornoš Leonard, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 207 541
Kossaczká Ľubica, RNDr., CSc. KAMS M 273 725
Kostolányi Peter, RNDr., PhD. KI M 227 837
Koščová Michaela, Mgr. KAMS M 246 717
Košinár Peter, Mgr. KI  
Kováč Jakub, Mgr., PhD. KI  
Kováč Jozef, Mgr. KAMS M 247 136
Kováč Milan, Mgr. KDMFI F1 148
Kováčik Andrej, Mgr., PhD. KJFB F1 307
Kováčik Dušan, doc., Mgr., PhD. KEF F2 43 616, 440
Kováčová Martina, Mgr. KAFZM F2 257 108
Kožehubová Ľubomíra, Mgr. KJP F2 286 726
Krajčová Monika, Ing. DEK M 1 420
Krajčovič Dušan, RNDr., CSc. KAMS M 273 725
Krajčovič Stanislav, Mgr. KAI I 5 442
Kráľ Daniel, RNDr. CITUK F2 172 90109949
Králová Jarmila DEK F2 9 853
Královič Rastislav, prof., RNDr., PhD. KI M 261 470
Kremler Martin, RNDr., PhD. KAFZM F1 231
Kristek Jozef, doc., Mgr., PhD. KAFZM F1 209 337
Kristeková Miriam, Mgr., PhD. KAFZM F1 209 337
Krollová Sandra, Ing., PhD. KAFZM SHMÚ
Krupa Martin, Mgr. KAI  
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. KMANM M 177 205
Kubincová Zuzana, doc., RNDr., PhD. KDMFI I 43 236
Kubinec Milan KEF F2 P7 239,857,245,165,144
Kučerová Júlia, RNDr., PhD. KAI I 4 441
Kučerová Katarína, Mgr. KAFZM F2 89 379
Kučerová Zuzana, Mgr. KTF F2 132 176
Kudličková Soňa, RNDr., PhD. KAG M 154 390
Kuchár Tomáš, Mgr., PhD. KTVS SG 3 804
Kukumberg Roman, Mgr. KAMS M 276 134
Kundracik František, doc., RNDr., PhD. KEF F2 250 516
Kupka Ivan, doc., RNDr., CSc. KMANM M 175 832
Kúš Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 245 466, 244
Kuzma Tomáš, Mgr. KAI I 5 442
Kvasniak Jakub, Mgr. KJFB  
Kysel Róbert, RNDr., PhD. KAFZM F1 206

L

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Laginová Eleonóra KJFB F1 376 525
Lapin Milan, prof., RNDr., CSc. KAFZM F1 371 523 65426820
Lavrikova Aleksandra, MSc. KAFZM F2 33 399
Leginusová Jana, Mgr. KTVS SG 1 803
Lekár Milan, Mgr. KAG M 130
Lépeš Ivan SB F2 -104 248
Leššová Lívia, Mgr. KAMS M 220
Leštách Miloš VL D 235 199
Lipovský Róbert, Ing. KI  
Lúčan Ľubomír, CSc. KAI M 161 322
Lúčny Andrej, RNDr., PhD. KAI I 18 436
Lukáč Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 46 404, 856
Lukoťka Robert, doc., RNDr., PhD. KI M 255 224

M

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Macko Tibor, Mgr., PhD. KAG M 150 450
Macková Anna DEK F2 24 258 60295258
Macková Petra, Mgr. KAMS M 271 197
Mackovová Alžbeta, Mgr. KAG M 155 411
Mačaj Martin, doc., RNDr., PhD. KAG M 132 387
Mačajová Edita, doc., RNDr., PhD. KI M 258 710
Mačutek Ján, doc., Mgr., PhD. KAMS M 246 717
Madaras Martin, RNDr., PhD. KAI M 113 729
Maďarová Alexandra, Mgr. KJP F2 285 711
Maheľ Michal, doc., RNDr., PhD. KEF F2 244 464, 528
Mach Pavel, prof., Ing., CSc. KJFB F1 345 682
Machala Zdenko, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 88 618
Majerčíková Emília, Mgr. DEK M 2 522
Majerský Oliver, Mgr. KJFB F1 271 461
Makarov Hryhorii, Mgr. KEF F2 230
Makovník Marcel, Mgr. KAG M 123
Malinovská Kristína, RNDr., PhD. KAI I 33a 374
Malý Michal, RNDr., PhD. KAI  
Manca Daniel, Ing. KEF F2 234 528
Mančuška Ivan CITUK F1 139 90109946
Marín Roldán Alicia, Dr. KEF F2 150 865
Marko Martin, Mgr., PhD. KAI I 33bc 374
Markoš Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 253 252
Markošová Mária, doc., RNDr., PhD. KAI I 34 869
Martincová Iveta DEK F2 80 555
Martišovitš Viktor, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F2 49 399
Martoňák Roman, prof., Ing., DrSc. KEF F2 240 467
Masár Eduard, RNDr., CSc. KTF F2 134 394
Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 374 456
Mašlejová Dana, PaedDr. KTVS SG 1 803
Maták Peter, Mgr., PhD. KTF F2 145 460
Matava Milan, Ing. KAFZM F2 260 233
Matejčík Štefan, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 53 686 65429980
Matejčíková Katarína, Ing. KEF F2 52 227
Matúš Tomáš, Bc. CITUK F1 136A 90109927
Matušicová Mária CPP F1 119 300
Matušková Barbora, Mgr. KAG M 148 178
Mayerová Karolína, Mgr., PhD. KDMFI I 2 395
Mazák Ján, RNDr., PhD. KI M 255 224
Mederly Peter, doc., RNDr., CSc. VC M 111 757
Medvecká Veronika, RNDr., PhD. KEF F2 41 677
Medveď Milan, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 104 103
Melicherčík Igor, doc., Mgr., PhD. KAMS M 207 477
Melicherčík Milan, Ing. RNDr., PhD. KJFB F1 228 381
Melicherová Michaela, Mgr. KEC I 1 459
Melikishvili Sopio, Mgr., PhD. KJFB F1 350
Menďanová Ľubica KTF F1 166 661
Melo Marián, RNDr., PhD. KAFZM F1 369 495
Mendelová Elena, PaedDr., CSc. CPS I 40 166
Meňhert Lukáš, Bc. CITUK F1 136A 90109911
Menthéour Robin, M.Sc. KAFZM F2 33 399
Mereš Michal, Mgr., PhD. KJFB F1 307 301
Mériová Mária, Mgr. KAI I 7 444
Mesároš Vladimír, doc., RNDr., CSc. KEF F2 150 865
Mészáros Dušan, Mgr. KEF F2 74 581
Mészáros Peter, Mgr., PhD. KTF F2 103b 689
Mihala Patrik, Mgr. KMANM M 228 714
Mihálik Andrej, Mgr., PhD. KAI I 6 443
Michellerová Matilda DEK F2 2 831 65412305,
Fax: 65412305
Michlík Filip, Mgr. KAFZM F1 205
Miko Peter CITUK F1 139 90109947
Mikula Marián, doc., Ing., PhD. KEF F2 P6 271, 244
Mináriková Mária, Mgr. DEK M 4 480
Miškovičová Júlia, Mgr. KEF F2 44 615
Mižičko Marko, Mgr., PhD. KTVS   59339319
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc. KJFB  
Mlynárová Rotbauerová Janette DEK F2 92 194
Moczo Peter, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F1 208 179
Mojžiš Martin, doc., RNDr., PhD. KTF F2 133 641
Mojžišová Alexandra, RNDr., PhD. KEC M 136 755
Mókus Ladislav, Mgr. KTVS SG 2 801
Moravský Ladislav, RNDr., PhD. KEF F2 45 447
Morva Imrich, RNDr., CSc. KAFZM F2 76 153
Morvová Marcela, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 47 177, 679 65424922
Morvová Marcela, RNDr., PhD. KJFB F2 -109 624
Móser Alfréd VL D 237 199
Mošať Pavol, Mgr. KJFB F1 257 543
Moško Martin, doc., RNDr., DrSc. KEF F2 P0
Mráz Robert, Mgr. KI M 260 718
Múdra Aneta, Mgr. CPP F1 118 571
Müllerová Monika, RNDr., PhD. KJFB F1 267 451
Muzslayová Ildikó, Mgr. KAG M 141 255

N

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Nagy Marek, RNDr., PhD. KAI I 42 625
Nagy Roman, RNDr., PhD. KAFZM F2 202 773
Náther Ondrej, RNDr., CSc. KAMS M 247 136
Náther Peter, Mgr., PhD. KAI I 6 443
Ndiffo Yemeli Gervais Blondel, M.Sc. KAFZM F2 70 385
Nedbálek Branislav, Mgr. KTVS SG 3 804
Nechaj Pavol, Mgr. KAFZM SHMÚ
Neilinger Pavol, Mgr., PhD. KEF F2 232 247
Neurath Peter, Mgr. KI  
Niepel Martin, Mgr., PhD. KAG M 131 759
Noga Milan, prof., Ing., DrSc. KTF F2 141 116
Nováková Miroslava, Mgr. DEK F1 118 571
Novruzov Umud, Mgr. KAI I 5 442

O

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Obická Lenka KEC I -1 191
Odnechtová Renáta KDMFI I 27 611
Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. KI M 214 101 65426635
Omasta Samuel, Mgr. KEF F2 74 581
Ondrášková Adriena, RNDr., PhD. KAFZM F1 160 469
Oravczová Veronika, Mgr. KJFB F1 344
Országh Juraj, RNDr., PhD. KEF F2 77 398
Ortutay Mikuláš, PaedDr. KTVS S 110
Ostatná Veronika, RNDr., PhD. KJFB F1 347 288
Ostatníková Daniela, prof., MUDr., PhD. KAI   59357524
Ostertág Richard, RNDr., PhD. KI M 252 169

P

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Pačuta Július, Mgr., PhD. KMANM M 178 142
Pálos Gustáv, Mgr. CITUK F2 169 90109917
Palušová Veronika, Mgr. KJFB F1 272 652
Pandey Saurabh Kumar, MSc., PhD. KJFB F1 228 381
Pánek Radomír, RNDr., PhD. KEF F2 52 227
Papp Peter, RNDr., PhD. KEF F2 77 398
Pardubská Dana, doc., RNDr., CSc. KI M 250 958
Pastor Karol, doc., RNDr., CSc. KAMS M 243 475
Patríková Helena DEK F2 92 194
Paulech Tomáš, RNDr., PhD. KAFZM AGO 033/6475261
Pázman Andrej, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 244 772
Pažická Adriana KI M 254 402 65426635
Pecho Jozef, Mgr. KAFZM SHMÚ
Pekár Ján, doc., RNDr., PhD. KAMS M 237 635
Petrík Ján, Ing. VC M 165 401 59244925
Petrovič Pavel, Mgr., PhD. KAI I 19 305
Pikna Miroslav, RNDr., PhD. KJFB F1 301 738, 269
Piovarči Ivan, Mgr. KJFB F1 342 286
Pisarčík Matej, Ing. KEF F2 150 865
Pišútová Katarína, Mgr. CITUK F2 169 90109150
Plachetka Tomáš, doc., Dr. KI M 262 650
Plecenik Andrej, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 P1 867, 276, 243
Plecenik Tomáš, doc., RNDr., PhD. KEF F2 P3 274, 243, 190
Plesník Ján, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 230 620
Podkonický Ondrej, Mgr. KTVS SG 3 801
Pokorná Barbora, RNDr., PhD. KAG M 118 562
Pokrývka Ivan, Ing. CITUK F2 169 90109952
Poláková Marcela SB F2 101 813
Polčic Ľudovít KAFZM AGO 033/6475261
Porubčan Vladimír, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F2 205 162
Poslon Xenia-Daniela, Mgr. KAI  
Pospíšil Michal, RNDr., PhD. KMANM M 106 758
Pötheová Alica DEK F2 8 854
Potocký Rastislav, doc., RNDr., CSc. KAMS M 242 780
Poturnyová Alexandra, Ing., PhD. KJFB F1 344
Povinec Pavel, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 273 544
Prešnajder Peter, prof., RNDr., DrSc. KTF F2 106 579
Pribulla Theodor, RNDr., CSc. KAFZM AsÚSAV
Priesol Richard, Mgr. KAMS  
Prívara Igor, RNDr., CSc. KI M 260 718
Puha Emil, Mgr. KAFZM F2 256 107
Pukancová Júlia, Mgr., PhD. KAI I 7 444

Q

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Quittner Pavol, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 275 670

R

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Raábová Júlia, Mgr., PhD. KTVS SG 1 803
Račanová Elvíra, Mgr. DEK F2 10 619
Račko Ján, Mgr. CITUK F1 140 0917168408
Raj Ajay, MSc. KAG  
Rajník Jozef, Mgr. KI M 263 838
Riečický Adam, Mgr. KAI M 113 729
Richtáriková Marta, RNDr. KJFB F1 272 652
Richterová Aneta, Mgr. KAFZM F1 204
Rjaško Michal, RNDr., PhD. KI M 252 169
Roch Tomáš, doc., RNDr. Dr. KEF F2 K2L1 270, 189
Rosa Samuel, Mgr., PhD. KAMS M 240 716
Rostás Kristína, RNDr., PhD. KMANM M 172 858
Rovan Branislav, prof., RNDr., PhD. KI M 259 102 65426635
Rudolf Ondrej, Bc. VC M 165 721
Rudolfová Zuzana, RNDr. VC M 210 785
Rusin Tomáš, Mgr., PhD. KAG M 117 208
Rusnáková Katarína, Ing. DEK F2 6 230
Rybár Ján, doc., PhDr., PhD. KAI I 11 672
Rybár Peter, RNDr., PhD. KJFB F1 342 286, 241
Rynik Marián, Mgr. KEF F2 277

S

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Sádovský Šimon, Mgr. KI M 249 225
Salanci Ľubomír, doc., RNDr., PhD. KDMFI I 44 284
Sámel Matúš, Mgr. KEF F2 74 581
Sandanusová Martina, PaedDr., PhD. CPP F1 117 242, 511 65426720
Sárený Matej, Mgr. KTF F2 132 176
Sarto-Jackson Isabella, Doz., Dr. KAI  
Sarwar Muhammad Shoaib KAMS M 276 134
Satrapinskyý Leonid, Mgr., PhD. KEF F2 P5 270, 245
Sersenová Dominika, Mgr. KAFZM F2 33 399
Scheir Paul, prof., Dr. KEF  
Siadati Seyedehneda, PhD. KEF F2 37 616
Sirotová Tatiana, Mgr. KAG M 130
Sitár Branislav, prof., RNDr., DrSc. KJFB F2 139 861
Sitáš Samuel, Mgr. KAI  
Skačanová Ľudmila, Mgr. KDMFI I 2 395
Skok Andrej, Mgr. KI  
Slavíčková Mária, PaedDr., PhD. KDMFI M 147 490
Slávková Jana, RNDr. VC M 167 262
Slavkova Jaroslava, Mgr. KAFZM F1 367 457
Sleziak Martin, RNDr., PhD. KAG M 129 193
Slobodová Zdenka KAI I 24b 424
Solčan Štefan, doc., RNDr., PhD. KAG M 157 266
Somorčík Ján, Mgr., PhD. KAMS M 245 135
Somorovská Daniela KEC I -1 191
Soóky Peter VL D 218 614
Spagnolo Sandro, Mgr. KJFB F1 342 286
Stančiaková Dajana, Mgr. KEC I -1 191
Stanek Martin, doc., RNDr., PhD. KI M 214 101
Staníček Jaroslav, doc., RNDr., CSc. KJFB F1 274 454
Stankovičová Mária, Mgr. KDMFI I 41 515
Staňo Ľubomír, Mgr. KEF F2 74 581
Stano Michal, RNDr., PhD. KEF F2 84 240
Stehlíková Beáta, doc., RNDr., PhD. KAMS M 266 260
Strapcová Danica KAMS M 239 181
Stríbrnská Ľuboslava CPP F1 118 571
Styk Tomáš VC M 168 206
Sukuba Ivan, Mgr., PhD. KJFB F1 349 681
Surová Zuzana, Mgr. KAFZM F1 367 457
Surovčík Juraj, Mgr. KEF F2 74 581
Svitek Štefan SB M,F
Svitková Beata, Mgr. DEK M 6 479
Sýkora Ivan, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 302 458, 449
Szabó Alexander, Mgr. KJFB F1 305 301
Szarazová Katarína, Mgr., PhD. KAFZM F2 48
Szarka Imrich, RNDr., CSc. KJFB F1 362 485
Szolgayová Jana, Mgr., PhD. KAMS M 206 180
Szomolányi Pavol, Ing., PhD. KJFB  
Szücs Gábor, Mgr., PhD. KAMS M 245 135

Š

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Šedivý Miroslav, Mgr. CPP F1 321 163
Ševčík Sebastián, doc., RNDr., CSc. KAFZM F1 161 328
Ševčovič Daniel, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 274 660
Šikudová Elena, doc., RNDr., PhD. KAI I 3 388
Šikurová Libuša, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 353 124
Šilha Jiří, Mgr., PhD. KAFZM F2 203 630
Šimko Alexander, Ing., PhD. KAI I 6 443
Šimkovic Fedor, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 269 452
Šimon Jaroslav KAFZM AGO 033/6475261
Šinger Miroslav, Mgr. KAFZM F1 231 214
Šinská Zuzana, Mgr. KTF F2 132 176
Širaň Michal, Mgr., PhD. KTF F2 135 653
Šiška Jozef, RNDr., PhD. KAI I 7 444
Škoviera Martin, prof., RNDr., PhD. KI M 257 877
Šmitala Mizerová Hana, Dr. KMANM M 238 308
Špačková Gabriela SB S 110
Šrámek Jozef KEF F2 P7 239, 857, 244
Šrol Jakub, Mgr. KAI  
Šromeková Karolína, Mgr. KDMFI  
Štancelová Paula, RNDr. KAI I 3 388
Štefaňáková Jana, Mgr. KDMFI F1 250 285
Štefánik Dušan, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Štefunková Dana KEF F2 209 862
Štrauch Peter KEF F2 P7 239, 857, 279
Štrba Tomáš, Ing. CITUK F1 140 90109931
Šubjaková Mária, Mgr. KTF F2 132 176
Šubjaková Veronika, Mgr., PhD. KJFB F1 350
Šulc Miroslav KJFB F1 303 763
Šutý Šimon, Mgr. KJFB  
Švaňa Peter, RNDr., CSc. KMANM M 179 756
Švorc Karol KEF F2 69 289

T

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Takáč Martin, doc., RNDr., PhD. KAI I 37 370
Tardík Roman CITUK F1 139 90109969
Tekel Juraj, Mgr., PhD. KTF F2 136 653
Tichý Milan, Ing. CITUK F2 170 90109919
Tokár Stanislav, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 375 407
Toma Vladimír, doc., RNDr., PhD. KMANM M 166 472
Toman Eduard, doc., RNDr., CSc. KI M 251 137
Tomanová Jana, RNDr., CSc. KAG M 133 344
Tomcsányi Peter, RNDr., PhD. KDMFI I 21 253
Tomcsányiová Monika, doc., PaedDr., PhD. KDMFI I 12 220
Tomeková Juliána, Mgr. KEF F2 37 616
Tomko Matúš, Mgr. KAI M 113 729
Tóth Juraj, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 204 610
Tóth Ondrej, Mgr. KEF F2 277
Trenčan Jozef, PaedDr. KDMFI F1 250 285
Trnovská Mária, doc., RNDr., PhD. KAMS M 267 134
Trúsiková Anna, Mgr. KDMFI F1 250 285
Tuna Matúš, Mgr. Ing. KAI I 42 625
Turošíková Michaela, Mgr. KAMS M 220

U

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Uher Matej, Mgr. KAG M 130
Uherek František, prof., Ing., PhD. KEF  
Uhliarik Ivor, Mgr. KAI I 28 845
Ungvarská Zuzana, RNDr. VC M 169 842
Urban Ján, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 227 585
Uzon Stela, Mgr. KEF F2 P4 272

V

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Vajda Roman, Ing. KEF F2 236 251
Valovčan Jaroslav, Mgr. KAFZM F1 205
Vankúš Peter, PaedDr., PhD. KDMFI M 145 860
Varga András, Mgr. KI  
Vargová Michaela, Mgr., PhD. KDMFI M 146 883
Vásquez Lara Geovanna Elizabeth, MSc. KEF F2 42 497
Vaško Jozef, Ing. KAI   0918625614
Vaverka Miroslav DEK F2 274 249
Vavrica Marek, Ing. CITUK F2 172 0908617785
Veis Pavel, prof., RNDr., CSc. KEF F2 68 106
Velmovská Klára, doc., PaedDr., PhD. KDMFI F1 157 422
Veselovská Michaela, PaedDr., PhD. KDMFI I 2 395
Vidiš Marek, Mgr. KEF F2 P4 272
Világi Jozef, Mgr., PhD. KAFZM AGO,F2 207 033/6475261
Vinař Tomáš, doc., Mgr., PhD. KAI M 163 207
Viszus Eugen, doc., RNDr., CSc. KMANM M 180 201
Vitovič Pavol, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 343 286
Vivoda Jozef, Mgr. KAFZM SHMÚ
Vlčková Dominika, Mgr. KEF F2 P4 272
Vojtechovský Roman, PaedDr. Bc. CPS I 38 573
Vojtek Pavel, RNDr., CSc. KEF F2 153 668
Volkov Serhii, Mgr. KEF F2 P4 272
Vorobeva Olga KAFZM F1 367 457

W

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Waczulíková Iveta, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 230 626
Wagner Miroslav, Mgr. KDMFI I 22 211
Wannous Jarier, Mgr. KDMFI F1 148
Weinhandl Jaroslav SB F2 -104 248
Winczer Michal, RNDr., PhD. KDMFI I 21 253
Withalm Josef, Dr. KI  

Z

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Zábudlá Zuzana, RNDr. KEF F2 154 669
Zagiba Matej, Mgr. VC F1 115 127
Zahoran Miroslav, doc., RNDr., CSc. KEF F2 242 468, 250, 245
Zahoranová Anna, doc., RNDr., PhD. KEF F2 40 529, 617
Zajačiková Viera KAMS M 270 182
Zeman Jakub, Mgr., PhD. KJFB F2 140 302
Zemanová Alena, PhDr. KJP F2 285 711
Zemko Vladimír, Mgr. DEK F2 91 257
Zigo Matej, Mgr. KAFZM F2 256 107
Zigo Pavol, Ing., PhD. KAFZM AGO,F2 204 033/6475261
Zlatoš Pavol, prof., RNDr., CSc. KAG M 128 752
Zvarík Milan, RNDr., PhD. KJFB F2 -109 624

Ž

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Ženiš Tibor, RNDr., PhD. KJFB F1 373 455
Židovský Peter, Ing. CITUK F1 138 90109924