Telefónny zoznam FMFI

Telefónny zoznam v PDF-ku

Telefónny zoznam vo formáte PDF (júl 2023) je upravený na tlač do brožúrky vo formáte A5.
Súbor tlačte obojstranne na papier veľkosti A4.
Pri tlači si správne nastavte orientáciu (landscape), aby ste nemali text hore nohami. Každá tlačiareň rieši tento problém ináč.

Ďalšie čísla

Ďalšie čísla

Názov Pracovisko Telefón
Vrátnica fyzika F1   662
Vrátnica matematika M   238
Študovňa knižnice I -1 191
Pavilón športu S   110
Správa budov F2 -105 248
Údržba F2 -104 248
Vodiči F2 102b 491
Výmenníková stanica F2   170
Sekretariát SISp, ECDL F2 182, 183 222
JSMF S   110
TopSoft F1   02/6010 1811
Kvant, sekretariát F2 189 0905 875 306

Poznámky:

1) CITUK – Centrum informačných technológií UK
    CPŠ – Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
    AKUK - Akademická knižnica UK

2) Označenie pavilónov fakulty:
    AGO – Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok
    F1 – pavilón fyziky F1
    F2 – pavilón fyziky F2
    I – pavilón informatiky
    M – pavilón matematiky
    PP – pavilón posluchární
    S – pavilón športu
    SG – Staré grunty 36, ŠD Ľ. Štúra

Priame volanie na klapku: +421 (0)2 602 95 + klapka

A

MENO  PRACOVISKO
MIESTNOSŤ
KLAPKA PR. LINKA
Abdel Hameed Abdallah KAG  
Adámeková Alexandra DEK F2 4 320
Adams Zekeri KAI  
Achsová Mária SB M,F 662, 238
Amena Michal KAFZM F2 -168 177
Andel Boris, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Anderle Michal, Mgr., PhD. KI M 249 225
Antalic Stanislav, doc., Mgr., PhD. KJFB F1 270 453
Anthony Peter KAI  
Astaloš Róbert, Mgr., PhD. KJFB F1 363 421
Atikukke Sahithya, MSc. KEF F2 42 497

B

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Babincová Melánia, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 226 685
Babinec Peter, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 351 (674)
Babiš Alex, Mgr. KAMS M 203 183
Babušík Milan, Mgr. VC M 164 782
Babušíková Jela, Mgr., PhD. KMANM M 229 712
Bacsová Marta, Mgr. DEK F2 8 854
Badin Matej, Mgr. KEF F2 276 264
Baláž Andrej, MSc. KAI M 25
Balek Vladimír, doc., RNDr., CSc. KTF F2 105 658
Balko Ľudovít, Mgr., PhD. KAG M 117 208
Ballayová Zuzana KMANM M 176 202
Baránek Martin, Mgr. KEF F2 231 273
Bardačová Zuzana, Mgr. KJFB F1 362 485
Barnes Aneta, Mgr. KJP F2 286 726
Bartková Daniela, Mgr. KAFZM F2 257 108
Bartok Juraj, RNDr., PhD. KAFZM MIS
Bartoš Emil SB M, F 662, 238
Bartoš Ladislav, Ing. SB M, F 662, 238
Bartoš Pavol, doc., Mgr., PhD. KJFB F1 363 421
Bartošová Zina, Ing. KEC I 29 821
Bartošovič Lukáš, PaedDr., PhD. KDMFI F1 251 819
Bátorová Martina, RNDr., PhD. KAG M 118 562
Bečková Iveta, Mgr. KAI I 19 305
Belicová Eva KEC I -1 191
Benková Viktória, Mgr. KJFB F1 256
Beňo Pavel, Ing., Ph.D. CITUK F2 175 90109965
Beňušková Ľubica, prof., RNDr., PhD. KAI I 35 361
Berezňáková Judita, Ing. KEC I 29 821
Berger Haladová Zuzana, RNDr., PhD. KAI M 153 760
Bernát Dušan, Ing., PhD. KI M 252 169
Berta Miklós, doc., Dr. KEF F2 52 227
Bezák Viktor, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 239 462
Bezáková Daniela, PaedDr., PhD. KDMFI I 12 220
Bhat Pavitra Ganapati, MSc. KEF F2 36 761
Bielčík Martin CITUK F1 139
Bilogolovskyy Mykhaylo KEF F2 275 264
Bírová Radka, Mgr. Ing. VC M 264 783
Blaho Andrej, RNDr., PhD. KAI M 162 133
Blaško Ján, Mgr. KEF F2 74 581
Blažek Tomáš, doc., RNDr., PhD. KTF F2 109 762, 663
Boďa Ján, doc., RNDr., CSc. KAMS M 233 633
Boďová Katarína, Mgr., PhD. KMANM M 236 852
Bohdal Róbert, RNDr., PhD. KAG M 114 185
Böhm Radoslav, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 249 771
Bohumelová Silvia, Mgr. CITUK F1 136B 90109888
Bokes Pavol, doc., Mgr., PhD. KAMS M 265 851
Bokesová Klaudia, PhDr. KEC I 1 459
Borovanský Peter, RNDr., PhD. KAI I 18 436
Bosáková Adriana, Mgr., PhD. KAG M 123
Boža Vladimír, Mgr., PhD. KAI M 25 196
Brandýsová Alžbeta, Mgr. KJFB F1 266
Breier Róbert, doc., Mgr., PhD. KJFB F1 373 455
Brejová Bronislava, doc., Mgr., PhD. KI M 163 217
Brestenský Jozef, doc., RNDr., CSc. KAFZM F1 162 673
Brozmanová Simona DEK F2 10 619
Brunzák Peter SB F2 -104 248
Budaj Ján, RNDr., CSc. KAFZM AsÚSAV
Budinská Lucia, Mgr., PhD. KDMFI I 2 395
Bugoš Marek CITUK F2 172
Bujňák Martin, RNDr., PhD. KAI  
Bulko Martin, RNDr., PhD. KJFB F1 267 451
Bulková Martina CITUK F2 171
Burzová Andrea, Mgr. CITUK F1 140 90102008
Buzáš Peter, Mgr. SB F2 -106 226

C

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Camara Assa, Ing. KAMS M 247 136
Cimerman Richard, Mgr., PhD. KAFZM F2 48 412
Cimrová Barbora, RNDr., PhD. KAI I 33a 374
Cipciar Andrej, RNDr. KAFZM F1 205

Č

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Čatloš Ján, Mgr. CPP F1 118 571
Čavarga Martin, Ing. KAG M 122
Čechová Katarína, Mgr., PhD. KJFB F1 323
Čermák Peter, doc., Dr., PhD. KEF F2 147 147
Černák Mirko, prof., RNDr., CSc. KEF F2 43 281
Černeková Zuzana, doc., RNDr., PhD. KAI I 3 388
Černý Vladimír, doc., RNDr., PhD. KTF F2 137 397
Čujdíková Mária, Mgr., PhD. KDMFI I 33b 210

D

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Damborská Ingrid, RNDr., CSc. KAFZM F1 368 215
Das Manaswita, M.Sc. KAG M 144 753
Demetrian Michal, doc., RNDr., PhD. KMANM M 105 521
Demkanin Peter, doc., RNDr., PhD. KDMFI F1 165 318
Dillingerová Monika, RNDr., PhD. KDMFI M 149 323
Dohnalová Adriana, Mgr. KJFB F1 362
Dományová Mária, Mgr. CITUK F1 140 90109945
Dovičák Martin, Mgr., PhD. KTVS SG 2 802
Dráček František, M.Sc. KAI M 113
Držík Milan, RNDr., CSc. KEF  
Dubej Peter, M.Sc. KEF F2 243 464
Dubničková Anna Zuzana, prof., RNDr., Dr KTF F2 104 657
Dubovský Jaroslav DEK F2 102B 491
Dubovský Michal, Mgr., PhD. KJFB F1 271 353
Dvornický Rastislav, Mgr., PhD. KJFB F1 268 543
Dylda Serhii, Mgr. KAG M 156 209
Džalaiová Natália, Mgr. KJFB F1 305 301
Džubinská Daniela, Mgr. KJFB F1 307 492

Ď

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Ďurčányová Sandra, Mgr. KEF F2 74 581
Ďurian Ján, Mgr. KEF F2 74 581
Ďurikovič Roman, prof., RNDr., PhD. KAI I 14 879
Ďurina Pavol, Ing., PhD. KEF F2 P4 272, 243

E

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Eckerová Barbora, Mgr., PhD. KJFB F1 271 461
Eckerová Eliška, Mgr. KJFB F1 362 485
Eckertová Terézia, RNDr., PhD. KJFB F1 266
Eliášová Ivana, Mgr. KMANM M 101
Eze Leonard Chidiebere, MSc. KAG M 135 141

F

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Falatová Miroslava, Mgr. CPS I 41 90102070
Fandl Matej, Mgr. KAI I 5 442
Farkaš Igor, prof., Ing. Dr. KAI I 24a 621
Farnbauerová Katarína, Bc. KAFZM F1 163 329
Fazekaš Tomáš, RNDr., PhD. CITUK F2 172 90109955
Fecko Marián, doc., RNDr., PhD. KTF F2 107 664
Fečkan Michal, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 171 781
Ferko Andrej, doc., RNDr., CSc. KAG M 151 498
Ferko Michal, Mgr., PhD. KI M 123
Fiantok Tomáš, Mgr., PhD. DPT  
Filo Ján, prof., RNDr., CSc. KMANM M 110 192
Filo Peter, Ing., PhD. KAI  
Filová Lenka, doc., Mgr., PhD. KAMS M 239 181
Fischer Ľudovít, doc., RNDr., CSc. KEF F2 241 120
Foltánová Eva, Mgr. KJP F2 287 254

G

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA PR. LINKA
Gafurov Askar, Mgr., PhD. KI M 25 196
Gajdoš Ladislav SB F2 -104 248
Gajdoš Štefan, RNDr., PhD. KAFZM AGO, F2 204 808 0905626423
Gajdošech Lukáš, Mgr. KAI  
Gál Tomáš, Ing. PhDr., PhD. KAI I 11 672
Galád Adrián, Mgr., PhD. KAFZM AGO, F2 207 808 0905626423
Galamboši Peter CITUK F1 138 90109948
Gáliková Margita KEC I 30 656
Gális Martin, doc., Mgr., PhD. KAFZM F1 207 327
Galmiz Oleksandr, PhD. KAFZM F2 88 376
Garaiová Zuzana, Mgr., PhD. KJFB F1 350 115
Garajová Alžbeta, Mgr., PhD. CITUK F2 172
Gašparík-Hložan Peter, Ing. VL D 237 199, 847 0903414782
Gašparová Iveta, Ing. DEK M 7 152 65427086
Gašparovičová Ľudmila DEK M 5 732
Gašper Ján, Mgr. KAMS M 203 183
Gažáková Soňa, PaedDr., PhD. CPP F1 116 774
Gejdošová Barbora, Mgr. KDMFI F1 148
Gera Martin, doc., RNDr., PhD. KAFZM F1 370 863
Gersová Adriana, PhDr. KEC I 31 195
Goga Adrián, Mgr. KI M 25 196
Gömory Peter, Mgr., PhD. KAFZM AsÚSAV
González José Alejandro, Dr. KAFZM F2 260 233
Gorčáková Simona, PaedDr. KDMFI F1 150 282
Grajcar Miroslav, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 248 247, 518
Grančič Branislav, RNDr., PhD. KEF F2 P6 244, 272, 274
Gregor Dávid, Mgr., PhD. KAFZM F1 204
Gregor Maroš, doc., Ing., PhD. KEF F2 P3 274, 243, 190
Greguš Ján, RNDr., PhD. KEF F2 249 263, 334
Griguš Stanislav, Bc. CPP F1 116 774
Grofičová Ivana DEK F2 5 834
Gruska Damas, doc., RNDr., PhD. KAI I 20 846
Guba Peter, doc., RNDr., PhD. KAMS M 269 724
Guller Dušan, doc., RNDr., PhD. KAI I 28 845
Guričan Jaroslav, doc., RNDr., CSc. KAG M 140 304
Gyalogová Veronika, Mgr. AKUK F2 193 90109937
Gyárfáš František, Ing., PhD. KAI I 17 436

Ch

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Chalmovianská Jana, RNDr., PhD. KAG M 142 324
Chalmovianský Pavel, doc., RNDr., PhD. KAG M 158 229
Chlad Mirko DEK F2 -148 249 65426183
Chladná Zuzana, doc., Dr. KAMS M 271 197
Chudá Karina, Mgr. KI M 249 225

I

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Ikechukwu Stephen Ifeanyi, M.Sc. KAG M 135 141
Ilavská Jana, Mgr. AKUK F2 193 90109937
Ilbeigi Vahideh, Dr. KEF F2 37 616
Illek Ľubor, Mgr. KI  
Ištvánová Milena DEK F2 24 545 65426720
Ivanov Marián, Mgr. KJFB F1 305
Izai Vitalii, Mgr., PhD. DPT  

K

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Kačur Jozef, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 235 728
Kaizer Jakub, Ing., PhD. KJFB F1 275 542
Kaizer Karol SB M,F 662, 238
Kalaš Ivan, prof., RNDr., PhD. KDMFI I 26 639
Kalivodová Rosemarie, Ing. CITUK F2 171
Kalužný Samuel, Mgr. KAG M 130 488
Kapitán Branislav, Bc. CITUK F1 140
Kardoš František, RNDr. Ing., PhD. KI M 256 164
Kerekešová Jaroslava DEK F2 91 257
Kern Samuel, Mgr. KEF F2 231 273
Keszeghová Lucia, Mgr. KJFB F1 271 353
Khatun Amina, PhD. KJFB F1 265 266
Kiss Lukáš, Mgr. KI M 25 196
Klačka Jozef, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 206 684
Klas Matej, doc., RNDr., PhD. KEF F2 84 293
Kľuka Ján, Mgr., PhD. KAI I 16 727
Kmetek Patrik, Mgr. DEK F1 120 212
Kocifaj Miroslav, Mgr., DrSc. KEF F2 251 688
Kocur Viktor, Ing., PhD. KAI I 4 879
Kočvarová Jana, Mgr. Ing.arch. KJP F2 287 254
Kohútová Adriana DEK F2 3 478
Kollár Martin, Mgr., PhD. KAMS M 266 260
Kollár Richard, doc., Mgr., PhD. KAMS M 234 713
Komara Ján, Ing., PhD. KAI I 16 727
Komová Anna, PhDr. CPP F1 120 212
Kontrišová Alžbeta DEK F2 3 833 65427080
Kontuľ Ivan, Mgr., PhD. KJFB F1 272 652
Kooshki Saeed, Dr., PhD. KAFZM F2 70 385
Kornoš Leonard, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 207 541
Koscelanský Peter, Mgr. KI  
Kossaczká Ľubica, RNDr., CSc. KAMS M 273 725
Kostolányi Peter, RNDr., PhD. KI M 227 837
Košinár Peter, Mgr. KI  
Kováč Jakub, Mgr., PhD. KI  
Kováč Jozef, Mgr., PhD. KAMS M 220
Kováčik Dušan, doc., Mgr., PhD. KEF F2 43 440, 281
Kováčik Samuel, Mgr., PhD. KTF F2 145 460
Köváry Milan DEK F2 102B 491
Kozánek Kiss Tünde, PaedDr., PhD. KDMFI F1 159 218
Kožehubová Ľubomíra, Mgr. KJP F2 286 726
Krajčová Monika, Ing. DEK M 1 420
Kráľ Daniel, RNDr. CITUK F2 172 90109949
Králová Jarmila DEK F2 9 853
Královič Rastislav, prof., RNDr., PhD. KI M 261 470
Kráľovič Vladimír, Mgr. KTF F2 132 176
Kremler Martin, RNDr., PhD. KAFZM SHMÚ
Krcho Jakub, Mgr. KDMFI I 2 395
Kristek Jozef, doc., Mgr., DrSc. KAFZM F1 209 337
Kristeková Miriam, Mgr., PhD. KAFZM F1 204 337
Kristeková Nikola, Mgr. KAFZM F1 367 457
Krollová Sandra, Ing., PhD. KAFZM SHMÚ
Krššák Martin, Mgr., Dr.rer.nat KTF F2 135 653
Krupa Martin, Mgr. KAI  
Kubáček Zbyněk, doc., RNDr., CSc. KMANM M 177 205
Kubík Jozef, Mgr. KAI I 5
Kubincová Zuzana, doc., RNDr., PhD. KDMFI I 43 236
Kubinec Milan KEF F2 P7 239,857,245,165,144
Kučerová Zuzana, Mgr., PhD. KTF F2 132 176
Kuchár Tomáš, Mgr., PhD. KTVS SG 3 804
Kulhánek Rastislav, Ing., PhD. CITUK F2 170 90212037
Kundracik František, doc., RNDr., PhD. KEF F2 250 516
Kundraciková Iveta, RNDr. AKUK F2 172 90109937
Kusý Filip, Ing. CITUK F1 138 90109989
Kúš Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 245 466, 244
Kuťka Martin, Mgr. KEF F2 81 584
Kužmová Darina, Ing. KAFZM F2 89 376
Kvasniak Jakub, Mgr. KJFB F1 272 652
Kysel Róbert, RNDr., PhD. KAFZM F1 206 167
Kyselica Daniel, Mgr. KAI I 4

L

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Lacko Peter, doc., Ing., PhD. KAI M 159 720
Lapin Milan, prof., RNDr., CSc. KAFZM F1 371 523 65426820
Lavrikova Aleksandra, MSc. KAFZM F2 255 107
Leginusová Jana, Mgr. KTVS SG 1 803
Lettrichová Erika, Mgr. KAMS M 247 136
Lipovský Róbert, Ing. KI  
Liptáková Daša DEK M 4 480
Lovecký Tomáš, Mgr. KTVS SG 2 802
Lucká Mária, prof., RNDr., PhD. KAI M 160 322
Lúčny Andrej, RNDr., PhD. KAI I 18 436
Lukáč Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 241 120
Lukoťka Robert, doc., RNDr., PhD. KI M 255 224

M

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Macko Tibor, doc., Mgr., PhD. KAG M 150 450
Macková Anna DEK F2 24 258 60295258
Mackovová Alžbeta, Mgr. KAG M 155 411
Mačaj Martin, doc., RNDr., PhD. KAG M 132 387
Mačajová Edita, doc., RNDr., PhD. KI M 258 710
Mačák Tomáš, Bc. CITUK F2 174 90102101
Madaras Martin, doc., RNDr., PhD. KAI I 4 441
Maďarová Alexandra, Mgr. KJP F2 285 711
Maheľ Michal, doc., RNDr., PhD. KEF F2 244 464, 528
Mach Pavel, prof., Ing., CSc. KJFB F1 345 682
Machala Zdenko, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F1 164 618
Majerčák Peter VL D 237 199, 847
Majerčáková Daniela, doc., PhDr., PhD., KMANM M 179 756
Majerčíková Emília, Mgr. DEK M 2 522
Makarov Hryhorii, Mgr. KEF F2 230
Makovník Marcel, Mgr., PhD. KAG M 123
Malinovská Kristína, RNDr., PhD. KAI I 35 361
Manca Daniel, Ing. KEF F2 234 528
Mančuška Ivan CITUK F1 139 90109946
Mardiaková Viera KAMS M 270 182
Marín Roldán Alicia, doc., Dr. KEF F2 150 865
Marko Martin, Mgr., PhD. KAI I 33bc 374
Markoš Peter, prof., RNDr., DrSc. KEF F2 253 252
Markošová Mária, doc., RNDr., PhD. KAI I 34 869
Markovič Ladislav, Mgr. KAFZM SHMÚ
Martincová Iveta DEK F2 80 555
Martišovitš Viktor, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F2 49 399
Martoňák Roman, prof., Ing., DrSc. KEF F2 240 467
Masár Eduard, RNDr., CSc. KTF F2 134 394
Masarik Jozef, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 374 456
Mašlejová Dana, PaedDr. KTVS SG 1 803
Maták Peter, Mgr., PhD. KTF F2 145 460
Maťaš Emanuel, Mgr. KEF F2 81 584
Maťašová Mária, Mgr. KEF F2 74 581
Matava Milan, Ing. KAFZM F2 260 233
Matejčík Štefan, prof., Dr., DrSc. KEF F2 53 686 65429980
Matejčíková Katarína, Ing. DEK F2 52 227
Matlovič Pavol, RNDr., PhD. KAFZM F2 204 610
Matúšek Peter CITUK F1 139 90109987
Matušicová Mária CPP F1 119 300
Mazák Ján, doc., RNDr., PhD. KI M 255 224
Mederly Peter, doc., RNDr., CSc. VC M 111 757
Medvecká Veronika, doc., RNDr., PhD. KEF F2 41 677
Medveď Milan, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 104 103
Melicherčík Igor, doc., Mgr., PhD. KAMS M 207 477
Melicherčík Milan, Ing. RNDr., PhD. KJFB F1 228 381
Melicherová Dominika, Mgr. KEF F2 P4 272
Melicherová Michaela, Mgr., PhD. KEC I 1 459
Melo Marián, RNDr., PhD. KAFZM F1 369 495
Menďanová Ľubica KTF F1 166 661
Mendelová Elena, PaedDr., CSc. CPS I 40 90102068
Meravý Pavol, RNDr., CSc. KAMS  
Mereš Michal, doc., Mgr., PhD. KJFB F1 307 301
Méri Ladislav, Mgr. KAFZM SHMÚ
Mészáros Dušan, Mgr. KEF F2 74 581
Mészáros Peter, Mgr., PhD. KTF F2 103b 689
Mihala Patrik, RNDr., PhD. KMANM M 228 714
Mihálik Andrej, Mgr., PhD. KAI I 6 443
Mihálová Dominika, Mgr. KAI I 5 442
Michlík Filip, Mgr. KAFZM F1 205
Miková Karolína, Mgr., PhD. KDMFI I 2 395
Mikula Marián, doc., Ing., PhD. KEF F2 P6 271, 244
Mikulková Veronika, Mgr. AKUK F2 193 90109937
Mikulová Miroslava, PhDr. DEK F2 7 671
Mirsalova Viktoria, Mgr. KJP F2 284 561
Mišt Jozef, Mgr. KJFB F1 237
Miťková Emília, Mgr., PhD. KDMFI M 143 160
Mižičko Marko, Mgr., PhD. KTVS   59339319
Mlynárik Vladimír, Ing., DrSc. KJFB  
Mlynárová Rotbauerová Janette DEK F2 92 194
Moczo Peter, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F1 208 179
Mojžiš Martin, doc., RNDr., PhD. KTF F2 133 641
Mojžišová Alexandra, RNDr., PhD. KEC M 136 755
Mókus Ladislav, Mgr. KTVS SG 2 801
Moravský Ladislav, RNDr., PhD. KEF F2 45 447
Morva Imrich, RNDr., CSc. KAFZM F2 76 153
Morvová Marcela, doc., RNDr., PhD. KAFZM F2 47 177, 679 65424922
Morvová Marcela, RNDr., PhD. KJFB F2 -109 624
Móser Alfréd VL D 237 199
Moško Martin, doc., RNDr., DrSc. KEF F2 P0 272
Motyčka Jozef, RNDr. KJFB F1 228 381
Mózer Ján, doc., RNDr., DrSc. KMANM M 173 351
Mráz Robert, Mgr. KI M 260 718
Múdra Aneta, Mgr. CPP F1 118 571
Müllerová Monika, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 362 485
Muzslayová Ildikó, Mgr. KAG M 141 255
Mydla Patrick, Mgr. KJFB F1 323

N

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Nagy Roman, RNDr., PhD. KAFZM F2 202 773
Náther Peter, Mgr., PhD. KAI I 6 443
Nedbálek Branislav, Mgr. KTVS SG 3 804
Neelmani , Dr. KEF F2 36 761
Nechaj Pavol, Mgr. KAFZM MIS
Neilinger Pavol, Mgr., PhD. KEF F2 246 494
Neurath Peter, Mgr. KI  
Niepel Martin, Mgr., PhD. KAG M 131 759
Nitescu Ovidiu-Vasile KJFB F1 362 485
Nnaedu Mercy Yahoma KAMS M 276 134
Noga Milan, prof., Ing., DrSc. KTF F2 141 116
Novotná Silvia, Mgr. KDMFI F1 148
Novotný Dominik, Mgr. KTF F2 132 176

O

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Obická Lenka KEC I -1 191
Odnechtová Renáta KDMFI I 27 611
Oguagbaka Makuochukwu Felix KI M 263 838
Okruhlicová Zuzana, Mgr. KAFZM F2 88 376
Olejár Daniel, doc., RNDr., PhD. KI M 214 101 65426635
Ondrášková Adriena, RNDr., PhD. KAFZM F1 160 469
Ondrušová Lucia, PaedDr., PhD. KTVS  
Országh Juraj, doc., RNDr., PhD. KEF F2 77 398
Ortutay Mikuláš, PaedDr. KTVS S 110
Ostatníková Daniela, prof., MUDr., PhD. KAI   59357524
Ostertág Richard, RNDr., PhD. KI M 252 169

P

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Pačuta Július, Mgr., PhD. KMANM M 178 142
Padyšák Matúš, Mgr. KAMS M 247 136
Pagáčová Jana KAFZM F1 152 377
Pánek Radomír, RNDr., PhD. KEF F2 52 227
Papp Peter, doc., RNDr., PhD. KEF F2 77 398
Pardubská Dana, doc., RNDr., CSc. KI M 250 958
Pareek Pankaj, MSc. KAFZM F2 70 385
Patríková Helena DEK F2 92 194
Patrnčiak Michal, Mgr. KEF F2 275 264
Paulech Tomáš, RNDr., PhD. KAFZM AGO 808 0905626423
Pazderová Veronika, Mgr. KAFZM F2 257 108
Pázman Andrej, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 244 772
Pažická Adriana KI M 254 402 65426635
Pecho Jozef, Mgr. KAFZM SHMÚ
Pekár Ján, doc., RNDr., PhD. KAMS M 237 635
Peralta Ayala Jairo Christopher, MSc. KEF F2 42 761
Perešíni Peter, Mgr., PhD. KAI M 25 196
Peško Milan KAFZM AGO 808 0905626423
Petrík Ján, Ing. CITUK F2 170 90109925
Petrovič Pavel, Mgr., PhD. KAI FT Lab 305
Pikna Miroslav, RNDr., PhD. KJFB F1 301 738, 269
Pisarčíková Adriana, Mgr. KAFZM F2 257 108
Pišútová Katarína, Mgr. M.A. CITUK F2 169 90109150
Pitelka Róbert SB F2 -104 248
Plachetka Tomáš, doc., Dr. KI M 262 650
Plecenik Tomáš, doc., RNDr., PhD. KEF F2 P1 867
Plesník Ján, prof., RNDr., DrSc. KMANM M 230 620
Pócoš Štefan, Mgr. KAI I 19 305
Pokorná Barbora, RNDr., PhD. KAG M 118 562
Poláčková Magdaléna, Mgr. KEF F2 275 264
Poláková Marcela SB F2 -105 813
Polášek Ivan, doc., Ing., PhD. KAI M 160 322
Polčic Ľudovít KAFZM AGO 808 0905626423
Porubčan Vladimír, prof., RNDr., DrSc. KAFZM F2 205 162
Poslon Xenia-Daniela, Mgr., PhD. KAI I 33b
Pospíšil Michal, RNDr., PhD. KMANM M 106 758
Pötheová Alica DEK F2 8 854
Povinec Pavel, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 273 544
Prešnajder Peter, prof., RNDr., DrSc. KTF F2 106 579
Pribulla Theodor, RNDr., CSc. KAFZM AsÚSAV
Prívara Igor, RNDr., CSc. KI M 260 718
Puha Emil, Mgr. KAFZM F2 256 107
Pukancová Júlia, Mgr., PhD. KAI I 7 444

Q

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Quittner Pavol, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 275 670

R

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Račko Ján, Mgr. CITUK F1 140 90109910
Raj Ajay, MSc. KAG M 130 488
Rajník Jozef, Mgr. KI M 263 838
Richtáriková Marta, RNDr. KJFB F1 272 652
Rizvanov Emil KEF F2 231 273
Rjaško Michal, RNDr., PhD. KI M 252 169
Roch Tomáš, doc., RNDr. Dr.techn. KEF F2 K2L1 270, 189
Rosa Samuel, Mgr., PhD. KAMS M 240 716
Rosová Lívia, Mgr., PhD. KAMS M 243 475
Rostás Kristína, RNDr., PhD. KMANM M 172 858
Rovan Branislav, prof., RNDr., PhD. KI M 259 102 65426635
Rudolf Ondrej, Bc. VC M 165 721
Rudolfová Zuzana, RNDr. VC M 210 785
Rusin Tomáš, Mgr., PhD. KAG M 117 208
Rusnáková Katarína, Ing. DEK F2 6 230
Rutšeková Eva KAFZM F1 205
Rybár Ján, doc., PhDr., PhD. KAI I 11 672
Rybár Peter, RNDr., PhD. KJFB F1 342 286, 241

S

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Sádovský Šimon, RNDr., PhD. KI M 249 225
Salanci Ľubomír, doc., RNDr., PhD. KDMFI I 44 284
Sandanusová Martina, PaedDr., PhD. DEK F2 23 511, 242 65426720
Sarto-Jackson Isabella, Doz., Dr. KAI  
Satrapinskyý Leonid, Mgr., PhD. KEF F2 P5 270, 245
Sekereš Stanislav, Mgr. KAMS  
Seyfi Pourya, MSc. KAFZM F2 70 385
Shetty Sanath Jagannath KEF F2 44 615
Shpetnyy Ihor, CSc. KEF F2 K4 272
Scheier Paul, prof., Dr. KEF  
Sitár Branislav, prof., RNDr., DrSc. KJFB F2 139 861
Sitarčík Adam, Mgr. KJFB F1 257
Skok Andrej, Mgr. KI  
Slavíčková Mária, doc., PaedDr., PhD. KDMFI M 147 490
Slávková Jana, RNDr. VC M 167 262
Slavkova Jaroslava, Mgr. KAFZM F1 367 457
Sleziak Martin, RNDr., PhD. KAG M 129 193
Slobodová Zdenka KAI I 24b 424
Smyshliaiev Eduard KAI I 6
Somogyi Pál, Mgr. KAMS M 246 717
Somorčík Ján, Mgr., PhD. KAMS M 245 135
Somorovská Daniela KEC I -1 191
Soni Shweta KEF F2 44 615
Sontakke Kiran Sudhakar KJFB  
Srniaková Michaela CITUK F1 136B
Stachová Barbora, Mgr. KEF F2 74 581
Stančiaková Dajana, Mgr. KEC I -1 191
Stanek Martin, doc., RNDr., PhD. KI M 214 101
Stankovičová Mária, Mgr. Bc. CPS I 41 90102071
Staňo Ľubomír, Mgr., PhD. KEF F2 K4 272
Stano Michal, RNDr., PhD. KEF F2 84 240
Stehlíková Beáta, doc., RNDr., PhD. KAMS M 266 260
Stríbrnská Ľuboslava CPP F1 118 571
Styk Tomáš VC M 168 206
Sučák Karol, Mgr. KJFB  
Suchý Daniel, Mgr. KJFB F1 271 461
Sukeľová Tatiana, Mgr. KDMFI F1 148
Sukuba Ivan, Mgr., PhD. KJFB F1 349 681
Sukumaran Dhanada, Dr. KEF F2
Surová Zuzana, Mgr. KAFZM F1 367 457
Surovčík Juraj, Mgr. KEF F2 74 581
Sýkora Ivan, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 302 458, 449
Szabóová Kristína, Mgr. KAFZM SHMÚ
Szárazová Katarína, Mgr., PhD. KAFZM F2 48 412
Szarka Imrich, RNDr., CSc. KJFB F1 274 454
Szilvasy Ivan SB M, F 662, 238
Szolgayová Jana, Mgr., PhD. KAMS M 272 198
Szücs Gábor, Mgr., PhD. KAMS M 242 780

Š

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Šadláková Dominika, Mgr. KAFZM F1 367 457
Šedivá Tereza, Mgr. KAFZM F1 367 457
Šedivý Miroslav, Mgr. CPP F2 177 163
Šešera Ľubor, RNDr., PhD. KAI  
Ševčík Sebastián, doc., RNDr., CSc. KAFZM F1 161 328
Ševčovič Daniel, prof., RNDr., DrSc. KAMS M 274 660
Šikurová Libuša, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 353 124
Šilha Jiří, Mgr., PhD. KAFZM F2 203 630
Šimko Alexander, Ing., PhD. KAI I 6 443
Šimkovic Fedor, prof., RNDr., CSc. KJFB F1 269 452
Šimon Jaroslav KAFZM AGO 808 0905626423
Šinger Miroslav, Mgr., PhD. KAFZM F1 231 214
Šinská Zuzana, Mgr. KTF F2 132 176
Šiška Jozef, RNDr., PhD. KAI I 7 444
Škorvánková Dana, Mgr. KAI I 3 388
Škoviera Martin, prof., RNDr., PhD. KI M 257 877
Škrlec Adam, Mgr. KEF F2 276 264
Šmitala Mizerová Hana, Dr. KMANM M 238 308
Šprinková Kvetoslava CITUK F2 171
Šrámek Jozef KEF F2 P7 239, 857, 244
Šrámková Petra, Mgr., PhD. KEF F2 41 677
Šroba Viktor, Mgr. KEF L4 271, 244
Šromeková Karolína, Mgr. KDMFI F1 250 285
Štancelová Paula, RNDr. KAI I 3 388
Štefancová Elena, Ing. KAI I 7 444
Štefunková Dana KEF F2 209 862
Štrauch Peter KEF F2 P7 239, 857, 279
Štrba Tomáš, Ing. CITUK F1 136A 90109931
Šturc Michal, Mgr. KAFZM F1 338 287
Šubjaková Veronika, Mgr., PhD. KJFB F1 350 115
Šulc Miroslav KJFB F1 303 763
Šuppa Marek, Mgr. KAI M 25 196
Šutý Šimon, Mgr. KJFB F1 324
Švorc Karol KEF F2 69 289

U

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Udeani Cyril Izuchukwu KAMS M 276 134
Uherek František, prof., Ing., PhD. KEF  
Uhliarik Ivor, Mgr. KAI I 28 845
Urban Ján, prof., RNDr., DrSc. KJFB F1 227 585

V

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Vajda Roman, Ing. SB F2 -104 248
Valovčan Jaroslav, Mgr. KAFZM F1 205
Vankúš Peter, PaedDr., PhD. KDMFI M 145 860
Varga András, Mgr., PhD. KI  
Vargová Michaela, Mgr., PhD. KDMFI M 146 883
Vásquez Lara Geovanna Elizabeth, MSc. KEF F2 42 497
Vaško Jozef, Ing. KAI   0918625614
Vaverka Miroslav DEK F2 274 249
Vazquez Thomas, PhD. KAFZM F2 255 107
Veis Matej, MSCi. KEF F2 150 865
Veis Pavel, prof., RNDr., CSc. KEF F2 68 106
Velísková Martina, Mgr. KJFB F1 307 492
Velmovská Klára, doc., PaedDr., PhD. KDMFI F1 157 422
Veselý Ján, Mgr. KAMS M 246 717
Vidiš Marek, Mgr., PhD. DPT  
Világi Jozef, Mgr., PhD. KAFZM AGO,F2 207 808 0905626423
Vinař Tomáš, doc., Mgr., PhD. KAI M 163 207
Vincúr Juraj, Ing. KAI  
Viskupová Katarína, Mgr. KEF L4 271, 244
Viszus Eugen, doc., RNDr., CSc. KMANM M 180 201
Vivoda Jozef, Mgr. KAFZM SHMÚ
Vojtek Pavel, RNDr., CSc. KEF F2 153 668
Vorobeva Olga, MSc. KAFZM F1 367 457

W

MENO PRACOVISKO MIESTNOSŤ KLAPKA PR. LINKA
Waczulíková Iveta, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 230 626
Wagner Miroslav, Mgr. KDMFI I 22 211
Weinhandl Jaroslav SB F2 -104 248
Wilsch Dávid, Mgr. KAG M 134
Winczer Michal, RNDr., PhD. KDMFI I 21 253
Withalm Josef, Dr. KI  

Z

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Zabaikina Iryna, Mgr. KAMS M 276 134
Zábudlá Zuzana, RNDr. KEF F2 154 669
Zagiba Matej, Mgr. VC F1 115 127
Zahoran Miroslav, doc., RNDr., CSc. KEF F2 242 468, 250
Zahoranová Anna, doc., RNDr., PhD. KEF F2 40 529
Zaujec Viktor, Mgr. KTF F2 132 176
Zboran Martin, PaedDr. KDMFI I 33b 210
Zeman Jakub, Mgr., PhD. KJFB F2 140 302
Zemanová Alena, PhDr. KJP F2 285 711
Zemko Vladimír, Mgr. DEK F2 91 257
Zhytlukhina Olena, Mgr., PhD. KEF F2 275 264
Zigo Matej, Mgr. KAFZM F2 203 630
Zigo Pavol, Ing., PhD. KAFZM AGO,F2 204 808 0905626423
Zlatoš Pavol, prof., RNDr., CSc. KAG M 128 752
Zmajkovič Kučeráková Nina, M.Sc. KAI I 11 672
Zvarík Milan, RNDr., PhD. KJFB F2 -109 624

Ž

MENO  PRACOVISKO  MIESTNOSŤ  KLAPKA  PR. LINKA
Ženiš Tibor, doc., RNDr., PhD. KJFB F1 373 455
Židovský Peter, Ing. CITUK F1 138 90109924
Žilková Danica, Mgr. KAFZM F2 257 108