Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Mimoriadny seminár z fyziky plazmy - Satoshi Hamaguchi...05. 12. 2023

v pondelok 11.12.2023 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Doktorandské kolokvium KAI - Lukáš Radoský (11.12.2023) 06. 12. 2023

v pondelok 11.12.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár ODI - Michal Winczer (11.12.2023)07. 12. 2023

v pondelok 11.12.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...30. 11. 2023

vo štvrtok 7.12.2023 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z fyziky plazmy - Barbora Stachová (7.12.2023)04. 12. 2023

vo štvrtok 7.12.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z teórie grafov - Babak Ghanbari (7.12.2023)04. 12. 2023

vo štvrtok 7.12.2023 o 9:50 hod. v posluchárni C

Nukleárny seminár - Pavol Bartoš (6.12.2023)30. 11. 2023

v stredu 6.12.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Robotika.SK - Adam Kukla (6.12.2023)01. 12. 2023

v stredu 6.12.2023 o 17:30 hod. vo FabLab-e (v budove Vedeckého parku UK)

Doktorandské kolokvium KAI - Štefan Pócoš (4.12.2023) 29. 11. 2023

v pondelok 4.12.2023 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár ODI - Daniela Bezáková (4.12.2023)01. 12. 2023

v pondelok 4.12.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32