Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z algebraickej teórie grafov - Štefánia Glevitzká ...24. 04. 2024

v piatok 26.4.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Seminár z teórie grafov - David Wilsch (25.4.2024)22. 04. 2024

vo štvrtok 25.4.2024 o 9:50 hod. v Skleníku

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...22. 04. 2024

vo štvrtok 25.4.2024 o 14:00 hod. v v miestnosti F1 108

Nukleárny seminár - Ivan Kontuľ (24.4.2024)18. 04. 2024

v stredu 24.4.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Doktorandské kolokvium KAI - Fatana Jafari (22.4.2024) 17. 04. 2024

v pondelok 22.4.2024 o 13:10 hod. v miestnosti I/9

Seminár z algebraickej teórie grafov - Mónica Andrea Reyes...16. 04. 2024

v piatok 19.4.2024 o 13:00 hod. v posluchárni M IX aj online

Nukleárny seminár - Martin Urbanec (17.4.2024)11. 04. 2024

v stredu 17.4.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár ODI - Katarína Jánošková, Jakub Krcho (15.4.2024)12. 04. 2024

v pondelok 15.4.2024 o 14:00 hod. v miestnosti I/32

Seminár z teórie grafov - Giuseppe Mazzuoccolo (11.4.2024)08. 04. 2024

vo štvrtok 11.4.2024 o 9:50 hod. v posluchárni C

Nukleárny seminár - Mohammad Alem Sultani (10.4.2024)04. 04. 2024

v stredu 10.4.2024 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364