Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Algebraic Graph Theory International Webinar (15.11.2022)14. 11. 2022

v utorok 15.11.2022 o 19:00 hod.

Seminár z fyziky tuhých látok - Roman Martoňák (11.11.2022)04. 11. 2022

v piatok 11.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z algebraickej teórie grafov - Róbert Jajcay...09. 11. 2022

v piatok 11.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou

Seminár z teórie grafov - Jozef Rajník (10.11.2022)08. 11. 2022

vo štvrtok 10.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z fyziky plazmy - Martin Kuťka (10.11.2022)09. 11. 2022

vo štvrtok 10.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Nukleárny seminár - Jakub Kaizer (9.11.2022)03. 11. 2022

v stredu 9.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z bioinformatiky - Luca Denti (9.11.2022)07. 11. 2022

v stredu 9.11.2022 o 17:20 hod. v miestnosti I/23

Seminár ODI - Michal Winczer (7.11.2022)03. 11. 2022

v pondelok 7.11.2022 o 14:00 hod. v miestnosti I/32

Seminár z algebraickej teórie grafov - Samuel Rosa...01. 11. 2022

v piatok 4.11.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/V aj online formou

Seminár z teórie grafov - Dávid Wilsch (3.11.2022)01. 11. 2022

vo štvrtok 3.11.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213