Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Genzor (17.8.2016)16. 08. 2016

v stredu 17.8.2016 o 11:00 hod. v seminárnej miestnosti CVKI, na 1. poschodí Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivana Bartoková (1-8-2016)04. 07. 2016

v pondelok 1.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F1/357

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jakub Šoltýs (22.7.2016)29. 06. 2016

v piatok 22.7.2016 o 9:00 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Pavol Stajanča...04. 07. 2016

v piatok 22.7.2016 o 10:15 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Anguš (27.6.2016)07. 06. 2016

v pondelok 27.6.2016 o 10:30 hod. v miestnosti F2/167

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Chládek (19.5.2016)26. 04. 2016

vo štvrtok 19.5.2016 o 13:00 hod. v miestnosti M/213

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Kovaľ (16.5.2016)26. 04. 2016

v pondelok 16.5.2016 o 13:30 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Jana Útla (12.5.2016)20. 04. 2016

vo štvtok 12.5.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Robert Sobota (14.3.2016)12. 02. 2016

v pondelok 14.3.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F2/CEFKS-1

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivana Kováčová (29.2.2016)04. 02. 2016

v pondelok 29.2.2016 o 10:40 hod. v miestnosti M/213