Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Ivana Ilčíková...12. 07. 2016

v stredu 24.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/116

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Ladislav Moravský...26. 07. 2016

v stredu 24.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Martin Žemlička...14. 07. 2016

v utorok 23.8.2016 o 11:30 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Matúš Rehák (23.8.2016)14. 07. 2016

v utorok 23.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F2/272

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Rusin (23.8.2016)12. 07. 2016

v utorok 23.8.2016 o 10:00 hod. v miestnosti M/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Pavol Blahušiak...12. 07. 2016

vo štvrtok 18.8.2016 o 10:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Boris Andel (18.8.2016)14. 07. 2016

vo štvrtok 18.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Samuel Kováčik (17.8.2016)12. 07. 2016

v stredu 17.8.2016 o 13:30 hod. v miestnosti F2/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Jozef Genzor (17.8.2016)16. 08. 2016

v stredu 17.8.2016 o 11:00 hod. v seminárnej miestnosti CVKI, na 1. poschodí Pavilónu QUTE Fyzikálneho ústavu SAV

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivana Bartoková (1-8-2016)04. 07. 2016

v pondelok 1.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F1/357