Obhajoby dizertačných prác

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Bučková (24.3.2017)13. 02. 2017

v piatok 24.3.2017 o 11:00 hod. v posluchárni C

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Lukáš Bartošovič...02. 02. 2017

vo štvrtok 9.3.2017 o 11:15 hod. v miestnosti F2/126

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Uherek (29.9.2016)25. 08. 2016

vo štvrtok 29.9.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Michal Ferko (31.8.2016)26. 07. 2016

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore informatika Termín obhajoby: 31.augusta 2016 o 13:00 hod.Miesto...

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Michaela Veselovská...12. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Veronika Dropčová...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 13:00 hod. v miestnosti I/32

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Holecyová...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Sopio Melikishvili...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Zuzana Kovaľová...13. 07. 2016

v utorok 30.8.2016 o 17:00 hod. v L´Ecole Supérieure d´Electricité (SUPELEC)

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Hodosyová...12. 07. 2016

v piatok 26.8.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/126