Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Dunajská stratégia 2016 - výzva APVV na podávanie žiadostí19. 07. 2016

Výzva APVV k podávaniu žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike,...

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Martin Uherek (29.9.2016)25. 08. 2016

vo štvrtok 29.9.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...20. 09. 2016

vo štvrtok 29.9.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Robert Jajcay (29.9.2016)26. 09. 2016

vo štvrtok 29.9.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213