Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 01. 04. 2016

v pondelok 11.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Opensource víkend (9.-10.4.2016 )23. 03. 2016

v sobotu 9.4.2016 a v nedeľu 10.4.2016 od 9:00 hod. v pavilóne fyziky - F1, F2, sklenník

Seminár z teoretickej informatiky - Tatiana Jajcayová...04. 04. 2016

v piatok 8.4.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...31. 03. 2016

vo štvrtok 7.4.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Anna Dresslerova (7.4.2016)04. 04. 2016

vo štvrtok 7.4.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213