Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivan Kováč (9.11.2015)08. 10. 2015

v pondelok 9.11.2015 o 9:00 hod. v miestnosti M/213

Organizačné stretnutie doktorandského štúdia (9.11.2015)29. 10. 2015

V pondelok 9.11.2015 o 14.15 hod. sa v posluchárni F1 uskutoční pravidelné jesenné stretnutie vedenia fakulty s predsedami OK PhD štúdia, vedúcimi katedier,...

Školenie BOZP pre doktorandov (9.11.2015)29. 10. 2015

V pondelok 9.11.2015 o 13:00 sa v miestnosti F1 uskutoční školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre doktorandov. Táto povinnosť vyplýva zo...

Piatkový seminár fyziky - Vladimír Kuzmiak (6.11.2015)01. 11. 2015

v piatok 6.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Viliam Geffert...02. 11. 2015

v piatok 6.11.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/213