Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z teoretickej informatiky - Stefan Dobrev...25. 04. 2016

v piatok 29.4.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Výzvy VEGA 2017 a KEGA 201714. 03. 2016

Termín podávania žiadostí: 29.4.2016 do 14:00 hod.

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...20. 04. 2016

vo štvrtok 28.4.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Štefan Gyurki (28.4.2016)25. 04. 2016

vo štvrtok 28.4.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Prednáška: How can we re-interpret ‘requirements...26. 04. 2016

vo štvrtok 28.4.2016 o 8:45 hod. na FIIT STU