Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Miroslav...08. 02. 2016

v pondelok 15.2.2016 o 13:00 hod. v posluchárni C

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK...10. 02. 2016

Predseda Akademického senátu FMFI UK na základe žiadosti Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK zvolal na pondelok 15.2.2016 mimoriadne zasadnutie...

Prečo ideme do štrajku (15.2.2016)14. 02. 2016

v pondelok 15.2.2016, 9:00 - 11:00 hod. v posluchárni F1

Obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Lukáš Dvonč (12.2.2016)20. 01. 2016

v piatok 12.2.2016 o 11:00 hod. v miestnosti F2/51

Google Hash Code 2016 (11.2.2016)20. 01. 2016

vo štvrtok 18.2.2016 o 18:30 hod. v miestnosti H