Kalendár

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z kognitívnej vedy - Igor Riečanský (24.11.2015)20. 11. 2015

v utorok 24.11.2015 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Pavol Bokes, PhD....12. 11. 2015

v pondelok 23.11.2015 o 14:00 hod. v posluchárni C

Grantová výzva pre študentov v nepriaznivej životnej...05. 11. 2015

Termín na podávanie projektov: 23.11.2015

Piatkový seminár z fyziky - Zdenko Machala (20.11.2015)13. 11. 2015

v piatok 20.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Dušan Guller...18. 11. 2015

v piatok 20.11.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/213