Česko-slovenská ŠVK v didaktike informatiky

12. ročník, Olomouc, 20.6.2024

 • Katarína Krupková, Mgr. Rastislav Urbánek, Designing an adaptive virtual learning environment
  3. miesto v sekcii Výukový softvér – Tvorba edukačného softvéru

10. ročník, Prešov, 21.6.2022

 • Bc. Kristián Kolčák, Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
  1. miesto v sekcii Výskumné práce - Realizácia výskumu v teórii vyučovania informatiky
 • Adrián Marušák - Edukačné recenzovanie kódu na vzdelávacom portáli matfyz.sk
  2. miesto v sekcii Metodické práce - Návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky
 • Bc. Jakub KrchoKognitívna a psychomotorická taxonómia v edukačnej robotike
  3. miesto v sekcii Výskumné práce - Realizácia výskumu v teórii vyučovania informatiky

9. ročník, Bratislava (online), 18.6.2021

 • Kristián Kolčák, Vzájomné hodnotenie a sebahodnotenie vo vyučovaní informatiky
  1. miesto v sekcii Výskumné práce

8. ročník, Ostrava (online) , 18.6.2020

 • Bc. Michal Kováč, Programovacie prostredie prístupné pre nevidiacich žiakov
  1. miesto v sekcii Pedagogický softvér a výskumné práce
 • Monika Kúdelová, Minecraft vo vyučovaní informatiky 
  1. miesto v sekcii Metodické a výskumné práce

7. ročník, Ostrava, 19.6.2019

 • Lucia Makasová, Aktivity s robotickou stavebnicou LEGO® WeDo 2.0
  1. miesto, Metodické práce
 • Iveta Csicsolová, Nemusíš byť na to vždy sám
  1. miesto, Výskumné práce a pedagogický softvér

6. ročník, Nitra, 8.6.2018

 • Martina Ďuricová, Najmenej ťahov
  1. miesto, Edukačný softvér
 • Iveta Csicsolová, Robotické stavebnice v škole a po škole
  2. miesto, Metodické a výskumné práce

5. ročník, Prešov, 2.6.2017

 • Matúš Kováč, Programovacie prostredie pre zrakovo postihnutých žiakov ZŠ 
  2. miesto, Edukačný softvér
 • Natália Kováčová, Koncept opakovania vo vyučovaní programovania nevidiacich žiakov základnej školy
  3. miesto, Metodické práce
 • Vladimír Šimko, Patrícia Chovancová: Online vektorový grafický editor pre základné školy
  3. miesto, Edukačný softvér

4. ročník, Ružomberok, 2.-3.6.2016

 • Lucia Čulenová, Scratch a vyučovanie programovania na druhom stupni ZŠ 
  1. miesto v sekcii Metodické a výskumné práce
 • Lucia Budinská, Absolútny a relatívny pohyb vo vyučovaní programovania
  1. miesto v sekcii Metodické a výskumné práce
 • Tomáš Kubla, Inovácia prostredia Karel 3D a jeho využitie vo vyučovaní
  1. miesto v sekcii Edukačný softvér
 • Barbora Pipíšková, Mikrosvet pre 2. stupeň ZŠ inšpirovaný úlohou zo súťaže iBobor
  2. miesto v sekcii Edukačný softvér
 • Natália Kováčová, Porovnanie úspešnosti nevidiacich a intaktných žiakov pri riešení úloh súťaže iBobor
  3. miesto v sekcii Metodické a výskumné práce

3. ročník, Ostrava, 4.-5.6.2015

 • Natália Kováčová, Rozbor vybraných úloh informatickej súťaže iBobor pre nevidiacich žiakov základnej školy
  2. miesto v sekcii Vedecké práce

2. ročník, Bratislava, 22.-23.5.2014

 • Eva Mészárosová, Aktivity na rozvoj schopnosti riešenia problémov
  1. miesto v sekcii Edukačný softvér,
 • Lucia Budinská, Systém na generovanie úloh na vyučovanie základov programovania
  3. miesto v sekcii Edukačný softvér
 • Natália Kováčová, Metodika výučby tematickej oblasti práca s grafikou na ZŠ pre deti s poruchami zraku
  1. miesto v sekcii Vedecké a metodické práce
 • Katarína Močarníková, Obťažnosť úloh v súťaži iBobor
  2. miesto v sekcii Vedecké a metodické práce
 • Ľuboš Jaroš, Prostredie Scratch vo vyučovaní základov programovania na základnej škole
  3. miesto v sekcii Vedecké a metodické práce

1. ročník, Bratislava, 23.-24.5.2013

 • Ľuboš Jaroš, Využitie labyrintov na vyučovaní informatiky na 2. Stupni ZŠ
  2. miesto v sekcii Edukačný softvér
 • Veronika Bejdová, Budovanie motivácie študentov v elektronickom vzdelávacom prostredí
  1. miesto v sekcii Výskumné práce