Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Astronomický workshop (5.3. - 8.3.2020)20. 02. 2020

od 5.3.202 do 8.3.2020 v areáli Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre

Seminár z teoretickej informatiky - Šimon Sádovský...04. 03. 2020

v piatok 6.3.2020 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z algebraickej teórie grafov - Martin Mačaj...05. 03. 2020

v piatok 6.3.2020 o 13:30 hod. v miestnosti M/XI

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...23. 02. 2020

vo štvrtok 5.3.2020 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (5.3.2020)03. 03. 2020

vo štvrtok 5.3.2020 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár z robotiky - Viktor Kocur (4.3.2020)26. 02. 2020

v stredu 4.3.2020 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK

Seminár z teoretickej informatiky - Róbert Jajcay...25. 02. 2020

v piatok 28.2.2020 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...19. 02. 2020

vo štvrtok 27.2.2020 o 14:00 v posluchárni M/223

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Igor...23. 02. 2020

v utorok 25.2.2020 o 16:30 hod. v miestnosti I/23

Seminár z didaktiky informatiky - Irena Nančovska Šerbec...18. 02. 2020

v pondelok 24.2.2020 o 14:00 hod. v miestnosti I/32