Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

Archív udalostí

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...24. 02. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 v posluchárni M/223

Seminár z teórie grafov - Jan Goedgebeur (3.3.2016)29. 02. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár KEF - Ladislav Moravský (3.3.2016)02. 03. 2016

vo štvrtok 3.3.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/51

Biofyzikálny seminár - Norbert Kučerka (1.3.2016)29. 02. 2016

v utorok 1.3.2016 o 16:30 hod. v miestnosti F1/326

Piatkový seminár fyziky - Juraj Tekel (26.2.2016)19. 02. 2016

v piatok 26.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti o F2/272

Nukleárny seminár - Livia Ludhová (25.2.2016)19. 02. 2016

vo štvrtok 25.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...19. 02. 2016

vo štvrtok 25.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (25.2.2016)24. 02. 2016

vo štvrtok 25.2.2016 o 9:50 v miestnosti M/213

Seminár z teoretickej fyziky - Vladimír Balek (23.2.2016)17. 02. 2016

v utorok 23.2.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125

Gravitačné vlny (19.2.2016)17. 02. 2016

v piatok 19.2.2016, 9:00 - 11:00 hod., poslucháreň F1