Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Seminár KEF - Ing. Lucie Töröková (12.11.2015)12. 11. 2015

vo štvrtok 12.11.2015 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Nukleárny seminár - Tomáš Dado (11.11.2015)05. 11. 2015

v stredu 11.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364

Seminár z kognitívnej vedy - Peter Sýkora (10.11.2015)09. 11. 2015

v utorok 10.11.2015 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Piatkový seminár fyziky - Vladimír Kuzmiak (6.11.2015)01. 11. 2015

v piatok 6.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Viliam Geffert...02. 11. 2015

v piatok 6.11.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...26. 10. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 14:00 v posluchárni M/223

Hanba nám?! (5.11.2015)28. 10. 2015

Diskusia na tému: kauza EFMákov bez diplomu 5.11.2015 o 18:00 hod. v posluchárni A

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (5.11.2015)02. 11. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár KEF - Michal Stano (5.11.2015)03. 11. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z kognitívnej vedy - Roman Rosipal (3.11.2015)02. 11. 2015

v utorok 3.11.2015 o 16:30 hod. v miestnosti I/9