Habilitácie

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Elena Šikudová, PhD....23. 08. 2017

v pondelok 4.9.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Martin Takáč, PhD....16. 03. 2017

v pondelok 27.3.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Juraj Tóth, PhD....17. 02. 2017

v pondelok 27.2.2017 o 13:30 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Jaroslav Dudík, PhD....09. 02. 2017

v pondelok 20.2.2017 o 13:30 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Tomáš Vinař, PhD....19. 01. 2017

v pondelok 30.1.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - Ing. Maroš Gregor, PhD....08. 09. 2016

v pondelok 19.9.2016 o 13:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľudmila Jašková, PhD....28. 04. 2016

v pondelok 9.5.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Mária Trnovská, PhD....15. 04. 2016

v pondelok 25.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 01. 04. 2016

v pondelok 11.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Verejná habilitačná prednáška - PaedDr. Klára Velmovská,...20. 01. 2016

v pondelok 1.2.2016 o 11:00 hod. v posluchárni C