Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Elena Šikudová, PhD. (4.9.2017)

v pondelok 4.9.2017 o 13:00 hod. v posluchárni C


23. 08. 2017 15.18 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Eleny Šikudovej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Metódy strojového učenia používané v počítačovom videní

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

Features, Dynamic Range and Attension in Computer Vision“ 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.