Aktuality

Komparatívna a funkčná analýza genómov nekonvenčných druhov...08. 11. 2015

V tomto spoločnom projekte Prírodovedeckej fakulty UK a FMFI UK sa venujeme analýze genómov nekonvenčných druhov kvasiniek. Venujeme sa štúdiu základných...

Príprava štúdia matematiky a informatiky na FMFI UK v...08. 11. 2015

Cieľom projektu je skvalit­ňo­vanie magisterského štúdia prostredníctvom rozvoja spoločných programov a transformácie programov do anglického jazyka.

Kinetika elektrónových a iónových procesov pre fúznu plazmu...08. 11. 2015

Projekt je zameraný na výskum elektrónových a iónových procesov spojených s atómami, molekulami a klastrami. Výber študovaných molekúl je podmienený ich...

Inovatívny senzor vodíka02. 11. 2015

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. - katedra experimentálnej fyziky

Vyšlo októbrové číslo časopisu Naša univerzita30. 10. 2015

V októbrovom čísle časopisu Naša univerzita vám prinášame mnoho zaujímavého čítania.

Študenti informatiky zvíťazili v programátorskej súťaži29. 10. 2015

Naši študenti na súťaži CTU OPEN zvíťazili v konkurencii 75 tímov z 11 univerzít a ako jediní vyriešili všetky úlohy.

International and Erasmus+ Day 201520. 10. 2015

25. novembra 2015 (streda), 10.00 - 14.30 hod., foyer historickej budovy UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Panoráma hviezdnej oblohy, Poloniny - Stakčínska Roztoka...19. 10. 2015

Animácia s popisom hviezd, panoráma odfotená v Národnom parku Poloniny, Stakčínska Roztoka, 7. august 2015

UK na Noci Výskumníkov 201526. 09. 2015

V piatok 25. septembra 2015 sa uskutočnil 9. ročník festivalu vedy - Noc výskumníkov 2015. Päť slovenských miest znova ponúklo najzaujímavejšie výsledky...

Neaktuálne oznamy

Učiteľ/ka na strednej škole05. 04. 2023

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru (Bratislava, Karlova Ves) hľadá učiteľa predmetov fyzika, matematika a telesná výchova.

Odborný asistent na KAFZM (výberové konanie)05. 04. 2023

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného asistenta na Katedru astronómie, fyziky Zeme a meteorológie s...

KEGA 202404. 04. 2023

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

VEGA 202404. 04. 2023

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

Algebraic Graph Theory International Webinar (4.4.2023)03. 04. 2023

v utorok 4.4.2023 o 19:00 hod.