Aktuality

Premeny školy v digitálnom veku / Ivan Kalaš a kol.11. 09. 2013

V tejto knihe sa autori zaoberajú predovšetkým tým, aký potenciál ponúkajú žiakom digitálne technológie na iné učenie sa, na rozvoj znalostí a zručností v 21....

Design of Experiments in Nonlinear Models: Asymptotic...10. 04. 2013

This book introduce basic concepts and discuss asymptotic properties of estimators in nonlinear models. … a major emphasis of the book is on deriving the...

Explaining Algorithms Using Metaphors / Michal Forišek,...10. 04. 2013

There is a significant difference between designing a new algorithm, proving its correctness, and teaching it to an audience. When teaching algorithms, the...

Kognitívne paradigmy / Ján Rybár a kol.14. 11. 2012

Dá sa povedať, že v kognitívnej vede, napriek vzájomnej rivalite a nekompromisnej kritike, v súčasnosti koexistujú tri hlavné paradigmy: symbolová (podľa nej...

Nelineárne programovanie / Milan Hamala, Mária Trnovská17. 09. 2012

Čitatelia publikácie Nelineárne programovanie sa oboznámia s klasickými i modernými metódami nelineárneho programovania. Kniha môže slúžiť ako vysokoškolská...

Bifurcation and Chaos in Discontinuous and Continuous...31. 12. 2011

"Bifurcation and Chaos in Discontinuous and Continuous Systems" provides rigorous mathematical functional-analytical tools for handling chaotic...

Differential Geometry and Lie Groups for Physicists /...20. 12. 2011

Differential geometry plays an increasingly important role in modern theoretical physics and applied mathematics. This textbook gives an introduction to...

Lineárna algebra a geometria / Pavol Zlatoš16. 11. 2011

Kniha je svojim širokým záberom jedinečná v slovenskej i českej matematickej literatúre; niektoré témy vychádzajú u nás v knižnej podobe prvýkrát. Učebnica,...

Topological Degree Approach to Bifurcation Problems /...31. 12. 2008

Topological bifurcation theory is one of the most essential topics in mathematics. This book contains original bifurcation results for the existence of...

Superlinear Parabolic Problems / Pavol Quittner, Philippe...21. 12. 2007

Blow-up, Global Existence and Steady States

Správy od 721 do 730 z 730

Neaktuálne oznamy

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Richard Priesol...10. 08. 2022

v stredu 31.8.2022 o 13:00 hod. v miestnosti M/125

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Tomáš Fiantok (30.8.2022)08. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 10:00 hod. v miestnosti F2-K6

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Milan Lekár (30.8.2022)08. 08. 2022

v utorok 30.8.2022 o 9:00 hod. v miestnosti I/32 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Veronika Oravczová...08. 08. 2022

v pondelok 30.8.2022 o 10:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Ivan Piovarči (30.8.2022)08. 08. 2022

v pondelok 30.8.2022 o 12:00 hod. v posluchárni F1/326 aj online