Aktuality

Správy od 5221 do 745 z 745

Neaktuálne oznamy

Vedúci Katedry informatiky (výberové konanie)01. 04. 2016

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre informatiky s termínom nástupu v júli 2016

Vedúci matematických katedier (výberové konania)01. 04. 2016

Dekan FMFI UK vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie "vedúci katedry" na Katedre algebry, geometrie a didaktiky matematiky, na Katedre aplikovanej...

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. 01. 04. 2016

v pondelok 11.4.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Štátne skúšky - jún 201631. 03. 2016

informácie o termínoch konania a prihlasovania na štátne skúšky v júni 2016 pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia

iKariéra Dni Príležitosti - pracovný veľtrh (6.4.2016)31. 03. 2016

v stredu 6.4.2016 v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave