Aktuality

Správy od 5211 do 776 z 776

Neaktuálne oznamy

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Jin...06. 10. 2016

vo štvrtok 13.10.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Podávanie žiadostí o mimoriadne štipendium06. 10. 2016

Termín: do 21.10.2016

ACM - školské kolo súťaže v programovaní (11.10.2016)04. 10. 2016

v utorok 11.10.2016, 16:00 - 21:00 hod.

Zasadnutie AS FMFI UK (10.10.2016)04. 10. 2016

v pondelok 10.10.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej informatiky - Broňa Brejová...03. 10. 2016

v piatok 7.10.2016 o 11:00 hod. v miestnosti M/213