Súťaž Dáta & Umenie 2022

ŠKAS organizuje súťaž pre študentov FMFI o najzaujímavejšiu, najkrajšiu a najoriginálnejšiu vizualizáciu dát. Chceme ukázať, že práca matfyzáka vie byť hodnotná nielen po vedeckej, ale aj po estetickej stránke. Momentálne súťaž neprebieha, hlasovanie pre aktuálny ročník súťaže bolo ukončené. 

Formát súťažných príspevkov

Súťažný príspevok musí byť vo formáte PDF vhodnom pre tlač plagátu veľkosti A3. Na väčšine plochy by mal byť súťažný obrázok. Okrem samotného obrázku príspevok musí obsahovať aj text nasledujúcej štruktúry:  “Mená a priezviská autorov oddelené čiarkou, názov obrázkakrátky popis obrázka” (font tohto textu: Times New Roman, veľkosť 14pt, mená autorov a názov obrázka v bold). Krátky popis obrázka by mal zahŕňať informáciu, čo je na obrázku zobrazené a mal by byť dostatočne výstižný. Text môže byť v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže

Aspoň jeden z autorov musí byť študentom FMFI. Každý študent môže byť autorom najviac dvoch príspevkov, z toho jedného ako jediný autor a druhého ako spoluautor. Účel vzniku obrázku môže byť záverečná práca, projekt, domáca úloha, ale môže to byť aj čisto prihlásenie sa do tejto súťaže. 

Zaslaním príspevku do súťaže všetci jeho autori čestne prehlasujú, že sú naozaj autormi daného príspevku a dávajú nám súhlas na použitie príspevku za účelom vystavenia a propagácie. Ktorýkoľvek z autorov má právo tento súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Odvolanie ale nebude mať vplyv na použitie príspevku pred jeho odvolaním.

Výber najlepších príspevkov a ocenenia

Najlepšie príspevky budú vyberané na základe vizuálnej stránky a krátkeho popisu. Dajte si preto záležať na oboch týchto aspektoch. 

Na konci súťaže prebehne hlasovanie študentov prostredníctvom matfyzáckeho Discordu. Na základe tohto hlasovania budú vybrané najlepšie príspevky, ktoré vystavíme v priestoroch fakulty a na sociálnych sieťach. Autori najlepších troch príspevkov budú navyše odmenení štipendiom vo výške 90, 70 a 50 eur. Víťaz obdrží taktiež cenu (hardvérovú peňaženku Ledger Nano X) od partnera súťaže (Superscale). V prípade záujmu budú mať autori vystavených príspevkov možnosť napísať dlhší popis k svojmu príspevku vo forme blogu, ktorý zverejníme na stránke súťaže.

Cieľom súťaže je posilniť aktívny študentský život napríklad aj počas pandémie, ale úspešná účasť môže byť príjemným spestrením CV a priestorov fakulty. Veľa zábavy!

Dáta & Umenie 2022

Súťaž je aktuálne uzavretá. Zapojilo sa 22 študentov FMFI spolu so 16 súťažnými príspevkami. Výsledné poradie bolo určené na základe študentského hlasovania, ktoré prebehlo na matfyzáckom Discorde. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme! O súťaži vznikol aj popularizačný článok na Vedátorovi a všetky príspevky boli vystavené vo vestibule fyziky

1. miesto: Radoslava Hatalová

2. miesto: Samuel Randiak

3. miesto: Martin Baláž

Ján Pastorek

Linda Jurkasová

Lukáš Heldák

Marek Jurčík

Michal Pisca

Martin Repka

Sandra Ďurčányová

Ján Veselý, Jozef Kováč

Viliam Artúr Nandraský, Vendelín Vincze

Richard Cepka

Anna Hlubinová, Gabriela Kákošová, Jaroslav Maček

Adam Musil, Jakub Čižnár, Peter Ondrušek, Samuel Hronský

Anna Pastoreková, Ján Pastorek