Súťaž Dáta & Umenie 2023

ŠKAS organizuje 2. ročník súťaže pre študentov FMFI o najzaujímavejšiu, najkrajšiu a najoriginálnejšiu vizualizáciu dát. Ukážme, že práca matfyzáka vie byť hodnotná nielen po obsahovej, ale aj po estetickej stránke! O minuloročnom kole súťaže si môžete prečítať na Vedátorovi.

Súťažné príspevky zasielajte mailom na skasfmph.uniba.sk do 9.4.2023.

Formát súťažných príspevkov

Súťažný príspevok musí byť vo formáte PDF vhodnom pre tlač plagátu veľkosti A3. Na väčšine plochy by mal byť súťažný obrázok. Okrem samotného obrázku príspevok musí obsahovať aj text nasledujúcej štruktúry:  “Mená a priezviská autorov oddelené čiarkou. Názov obrázka. Krátky popis obrázka.” (font tohto textu: Times New Roman, veľkosť 10pt, mená autorov a názov obrázka v bold). Veľkosť príspevku: A3, resp. 29,7 x 42 cm. Krátky popis obrázka by mal zahŕňať informáciu, čo je na obrázku zobrazené a mal by byť dostatočne výstižný. Text môže byť v slovenskom alebo anglickom jazyku.

 

 

Podmienky zapojenia sa do súťaže

Aspoň jeden z autorov musí byť študentom FMFI. Každý študent môže byť autorom najviac dvoch príspevkov, z toho jedného ako jediný autor a druhého ako spoluautor. Účel vzniku obrázku môže byť záverečná práca, projekt, domáca úloha, ale môže to byť aj čisto prihlásenie sa do tejto súťaže. 

Zaslaním príspevku do súťaže všetci jeho autori čestne prehlasujú, že sú naozaj autormi daného príspevku a dávajú nám súhlas na použitie príspevku za účelom vystavenia a propagácie. Ktorýkoľvek z autorov má právo tento súhlas písomne kedykoľvek odvolať. Odvolanie ale nebude mať vplyv na použitie príspevku pred jeho odvolaním.

Výber najlepších príspevkov a ocenenia

Na konci súťaže prebehne hlasovanie študentov prostredníctvom matfyzáckeho Discordu. Najlepšie príspevky budú vyberané na základe vizuálnej stránky a krátkeho popisu. 

  • Najlepšie príspevky vystavíme v priestoroch fakulty a budú uverejnené na Vedátorovi.
  • Autori najlepších troch príspevkov budú odmenení štipendiom 100€, 75€ a 50€.
  • Voxwise odmení vybrané príspevky poukazom do Brlohu v hodnote 100€ a 50€ a kódmi na Stream hry.
  • Prvých 10 príspevkov bude odmenených darčekovým balíčkom od Oddelenia propagácie FMFIRedbullu a Voxwise