Príprava posterov na ŠVK

Každý príspevok dostane k dispozícii priestor o rozmeroch 90 cm (šírka) x 90 cm (výška), ktorý môžu autori využiť na prezentáciu svojej práce formou posteru. Číslo a umiestnenie posteru bude účastníkom ŠVK oznámené, poster je na toto miesto potrebné nainštalovať (každý účastník samostatne).

V prípade záujmu o elektronické zverejnenie postera prostredníctvom fakultného webu resp. elektronických informačných tabúľ), poster vo formáte PDF treba poslať cez email na adresu svkfmfi2013 at gmail.com

Príprava posteru bez špeciálnych pomôcok

Keďže poster nemusí byť na jednom liste, je možné použiť niekoľko listov A4 pripravených napríklad pomocou powerpointu v landscape móde a farebne vytlačených. Najjednoduchšou možnou formou postera je jednoducho vytlačená prezentácia. Samozrejme, takýto poster je o to ťažšie inštalovať na mieste, navyše postery pripravené a vytlačené na jednom plnofarebnom plagáte príslušnej veľkosti vyzerajú oveľa lepšie. 

Príprava posteru pomocou LaTeXu

V LaTeXu existuje štýl sciposter, pomocou ktorého je možné pripraviť atraktívne vyzerajúci poster s minimálnou námahou.

Príprava posteru pomocou PowerPointu

V PowerPointe je možné pripraviť poster rovnakým spôsobom ako bežnú prezentáciu. Stačí nastaviť veľkosť strany na 90cm x 90cm.

Veľkoplošná tlač plnofarebných posterov

Viaceré firmy v Bratislave poskytujú veľkoplošnú farebnú tlač na počkanie. Potrebné je si so sebou priniesť (najlepšie na USB kľúči) správne naformátovaný poster v požadovaných rozmeroch, buď vo formáte PDF, alebo v PowerPointe. Tlač postera by v závislosti od požadovanej kvality papiera sa pohybuje okolo 10 EUR (plagátová kvalita papiera je pre účely ŠVK úplne postačujúca).

Všetci účastníci ŠVK, ktorí budú prezentovať poster na ŠVK formou veľkoplošnej farebnej tlače, dostanú v rámci ocenení ŠVK príspevok na výrobu posteru (navýšenie odmeny o sumu 10 EUR).

Pre tlač posterov za rozumné ceny odporúčame napríklad nasledovnú firmu:

  • K-soft, Karol Šoltés, Cukrová 14, tel. 02/52921494
    na objednávke sa možno dohodnúť aj e-mailom na k-soft at acssnet.sk
  • OKAT plus, Bohrova 5, tel. 02/63452585
    objednávku je možné obvykle vyzdvihnúť na druhý den po jej zadaní