Pokyny pre prezentácie

Dĺžka prezentácie na ŠVK je 15 minút. Vzhľadom na počet prezentujúcich sa maximálna dĺžka prezentácie bude v jednotlivých sekciách nekompromisne dodržiavať.

Pre hladký priebeh prosím prezentácie pripravte vo formáte .pdf, prineste ich na USB kľúči a nahrajte ich do počítača z ktorého sa bude prezentovať pred začiatkom session, v ktorej budete prezentovať.

Po prezentácii bude nasledovať 5 minútová diskusia. Vzhľadom na tento čas prosím odpovedajte na otázky krátko a vecne.