Informatika (Bc) - 1. ročník

1. ročník, Informatika - 1. krúžok

 1. Martin Bednár
 2. Miroslav Bochin
 3. Samuel Čavoj
 4. Jozef Číž
 5. Radka Ďurčová
 6. Dominik Fronc
 7. Matúš Granec
 8. Matúš Hluch
 9. Bohdan Jóža
 10. Pavol Jurčák
 11. Rastislav Kadáš
 12. Dominika Kamenská
 13. Pavol Klein
 14. Dávid Mišiak
 15. Daniel Oravec
 16. Karolína Pisoňová
 17. Ján Priner
 18. Lukáš Šurab
 19. Peter Trenčanský
 20. Martin Vaňo
 21. Matúš Zubčák

1. ročník, Informatika - 2. krúžok

 1. Nina Benková
 2. Veronika Bojda
 3. Adam Dávid Detko
 4. Adrián Gogoľák
 5. Vladyslav Gondorchyn
 6. Pavol Kebis
 7. Erich Korfanta
 8. Denis Kurčina
 9. Kristína Miškovičová
 10. Andrej Nagy
 11. Timotej Náter
 12. Frederika Ottová
 13. Filip Piták
 14. Lukáš Repáň
 15. Slavomír Saniga
 16. Adam Sršeň
 17. Martin Stankovič
 18. Adam Struharňanský

1. ročník, Informatika - 3. krúžok

 1. Jakub Adamjak
 2. Richard Balog
 3. Ricardo Bolemant
 4. Sebastian Fister
 5. Martin Halaj
 6. Július Hamborský
 7. Denis Kajan
 8. Anton Kapyshin
 9. Jozef Kolek
 10. Jozef Kováč
 11. Ján Kurimský
 12. Filip Lukáč
 13. Kanoplia Pavlo
 14. Valeriia Popova
 15. Samuel Šimon
 16. Jakub Školník
 17. Pavel Sliacky
 18. Stanislav Štrbáň
 19. Katarína Tulejová