Ekonomická a finančná matematika (Bc) - 1. ročník

1. ročník, Ekonomická a finančná matematika - 1. krúžok

 1. Lucia Bakošová
 2. Martin Balla
 3. Mária Blahová
 4. Martina Čápková
 5. Michal Drgoň
 6. Adriana Fabianová
 7. Matej Farský
 8. Karolína Grancová
 9. Vendelín Michal Hozzánk
 10. Katarína Húleková
 11. Kristína Ivánová
 12. Olha Vitalijivna Koshova
 13. Patrik Lackovič
 14. Peter Matovič
 15. Ján Matyó
 16. Paulína Miklóšová
 17. Branislav Mlynka
 18. Viktória Moravčíková
 19. Hanna Muchova
 20. Ivana Oravcová
 21. Zuzana Sedláčková
 22. Zuzana Tomčíková
 23. Lucia Tóthová
 24. Miriam Vyrvová

1. ročník, Ekonomická a finančná matematika - 2. krúžok

 1. Marek Bátory
 2. Mykola Dmytrovyč Bieitsun
 3. Filip Blaho
 4. Jessica Brestovanská
 5. Klára Frťalová
 6. Andrej Halama
 7. Adrián Hodúr
 8. Yelyzaveta Vladyslavivna Horbachova
 9. Samuel Karas
 10. Andrea Katreniaková
 11. Samuel Lukáč
 12. Martin Maslan
 13. Róbert Miglierini
 14. Natália Neznáma
 15. Tomáš Plevko
 16. Martin Radošinský
 17. Jakub Repáš
 18. Martin Siska
 19. Diana Sokolová
 20. Alexandra Spustová
 21. Simona Šimnová
 22. Jana Šrámková
 23. Martina Themárová
 24. Sylvia Totková
 25. Oliver Vladovič
 26. Dominika Zelenáková