Cudzie jazyky

Doplňujúci kurz anglického Jazyka

Konverzácia v anglickom jazyku

Nemecký jazyk

Ruský jazyk

Francúzsky jazyk