Šport

Športové vyžitie študentov ako aj zamestnacov zabezpečuje Katedra telesnej výchovy a športu, ktorej členovia okrem povinnej výuky organizujú rôzne športové podujatia (kurzy, splavy, výlety s pešou turistikou a cykloturistikou, športové súťaže pre študentov, zamestnacov, absolventov,...). 

Všetkým je k dispozícii lodenica na prekrásnom Karloveskom ramene Dunaja a novootvorený pavilón S. V priestoroch medzi budovami nájdete discgolfové ihrisko (požičiavanie diskov na vrátnici).

Katedra telesnej výchovy a športu umožňuje športové vyžitie aj vo veľkej telocvični v Mlynskej doline každý piatok popoludní o 15:00. Sú vítaní všetci záujemci o futbal a volejbal z radov zamestnancov a doktorandov fakulty. Bližšie informácie u vedúceho KTVŠ

Pavilón S

Priestory budoby UK 175 za matematikou sú pripravené na športové aktivity zamestnacov a študentov fakulty. 

Správca objektu: Mária Balážová (kl. 110)
Prevádzková doba: 9:00 - 17:30 hod. 

Študenti majú možnosť voľného športovanie v čase od 9:00 - 13:00 hod. (je nutné sa pred akciou informovať, či tam neprebieha výučba, alebo iná akcia)

V budove je k dispozícii:   

  • menšia telocvičňa, ktorá je vhodná na hranie badmintonu
  • 4 stoly na stolný tenis
  • lezecká stena
  • fit kútik vybavený bežeckým pásom, simulátorom veslovania a tzv. Steperom, multifunkčným kladkostrojom na posilňovanie, Smithovým prístrojom a viacúčelovou lavičkou.
  • sauna pre 8 ľudí so sprchou
  • relaxačná miestnosť
  • 3 šatne s WC a sprchami 

Počet užívateľov je obmedzený. Cvičenie, či saunovanie si možno objednať u správkyni objektu osobne na recepcii tohto objektu, alebo na klapke 110. v čase od 9:00 - 17:30 hod.

Používanie sauny, či iných zariadení sa riadi všeobecne platnými pravidlami a zdravým rozumom, pričom, každý užívateľ je povinný správať sa podľa pokynov.

K dispozícií na požičanie máme bedmintonové rakety, košíky, stolnotenisové rakety a loptičky.