Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Prednáška: TIL jako extensionální logika hyperintensí -...18. 05. 2016

v piatok 20.6.2016 o 10:00 hod. v miestnosti I/9

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...28. 04. 2016

vo štvrtok 19.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti M/223

Seminár z teoretickej informatiky - Juraj Hromkovič...13. 05. 2016

vo štvrtok 19.5.2016 o 11:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Gyorgy Kiss (19.5.2016)16. 05. 2016

vo štvrtok 19.5.2016 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Exchanges and Collaborations in Research and Education at...17. 05. 2016

vo štvrtok 19.5.2016 o 14:00 hod. v posluchárni C

Informatika a spoločnosť (18.5.2016)16. 05. 2016

v strede 18.5.2016 o 9:50 hod. v posluchárni C

Seminár z teoretickej fyziky - L. Kopnický, M. Sárený...12. 05. 2016

V rámci katedrového semináru Vás pozývame na ďalší študentský dvojseminár, kde budú súčasní diplomanti informovať o obsahu svojich záverečných prác,...

Seminár z kognitívnej vedy a umelej inteligencie - Andrej...13. 05. 2016

utorok 17.5.2016 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Prednáška: On Density of Some Automatic Sequences -...12. 05. 2016

v pondelok 16.5.2016 o 10:00 hod. na Matematickom ústave SAV

Piatkový seminár z fyziky - Vojtech Nádaždy (13.5.2016)09. 05. 2016

v piatok 13.5.2016 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272