Prednášky a semináre

Najbližšie udalosti

žiadne správy.

Archív udalostí

Piatkový seminár fyziky - Vladimír Kuzmiak (6.11.2015)01. 11. 2015

v piatok 6.11.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F2/272

Seminár z teoretickej informatiky - Viliam Geffert...02. 11. 2015

v piatok 6.11.2015 o 11:00 hod. v miestnosti M/213

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...26. 10. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 14:00 v posluchárni M/223

Hanba nám?! (5.11.2015)28. 10. 2015

Diskusia na tému: kauza EFMákov bez diplomu 5.11.2015 o 18:00 hod. v posluchárni A

Seminár z teórie grafov - Martin Škoviera (5.11.2015)02. 11. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Seminár KEF - Michal Stano (5.11.2015)03. 11. 2015

vo štvrtok 5.11.2015 o 13:00 hod. v miestnosti F2/51

Seminár z kognitívnej vedy - Roman Rosipal (3.11.2015)02. 11. 2015

v utorok 3.11.2015 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Seminár IGV - Ján Haluška (2.11.2015)29. 10. 2015

v pondelok 2.11.2015 o 9:50 hod. v miestnosti I/23

Seminár z kognitívnej vedy - Jana Bašnáková (27.10.2015)25. 10. 2015

v utorok 27.10.2015 o 16:30 hod. v miestnosti I/9

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...01. 10. 2015

Prednášajúci: Marek Fila (KAMŠ FMFI UK) Názov prednášky: Extinction of solutions of the fast diffusion equation with a critical exponent Termín: 8.10.2015...