Aktuality

Differential Geometry and Lie Groups for Physicists /...20. 12. 2011

Differential geometry plays an increasingly important role in modern theoretical physics and applied mathematics. This textbook gives an introduction to...

Lineárna algebra a geometria / Pavol Zlatoš16. 11. 2011

Kniha je svojim širokým záberom jedinečná v slovenskej i českej matematickej literatúre; niektoré témy vychádzajú u nás v knižnej podobe prvýkrát. Učebnica,...

Topological Degree Approach to Bifurcation Problems /...31. 12. 2008

Topological bifurcation theory is one of the most essential topics in mathematics. This book contains original bifurcation results for the existence of...

Superlinear Parabolic Problems / Pavol Quittner, Philippe...21. 12. 2007

Blow-up, Global Existence and Steady States

Správy od 591 do 594 z 594

Neaktuálne oznamy

EASTER MIXER (11.4.2022)05. 04. 2022

online podujatie pre zahraničných výskumníkov, doktorandov a lektorov/online event for international researchers, doctoral students and lecturers

Seminár KEF - Patrik Španěl (7.4.2022)05. 04. 2022

vo štvrtok 7.4.2022 o 13:00 hod. v posluchárni C

Seminár z teórie grafov - Robert Lukoťka (7.4.2022)05. 04. 2022

vo štvrtok 7.4.2022 o 9:50 hod. v miestnosti M/213

Zasadnutie AS FMFI UK (11.4.2022)04. 04. 2022

v pondelok 11.4.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C

Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc -...04. 04. 2022

vo štvrtok 21.4.2022 o 14:00 hod. v miestnosti M/223