Rektorské voľno (2.11.2023)

vo štvrtok 2.11.2023


10. 10. 2023 14.27 hod.
Od: Mária Mináriková

Oznamujeme všetkým študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. udeľuje všetkým študentom UK na 2.11.2023 rektorské voľno.