Dekanské voľno (3.11.2023)

v piatok 3.11.2023


10. 10. 2023 14.33 hod.
Od: Mária Mináriková

Oznamujeme všetkým študentom, že dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. udeľuje všetkým študentom fakulty na 3.11.2023 dekanské voľno.