Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. András Varga (31.8.2021)

v pondelok 31.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


14. 08. 2021 15.27 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 31. august 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Approximation Based Similarity Framework for Formal Languages

Uchádzač: Mgr. András Varga

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: RNDr. Stefan Dobrev, PhD., prof. RNDr. Viliam Geffert, DrSc., doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Oponenti: RNDr. František Mráz, CSc., doc. Ing. Petr Sosík, Dr., RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN