Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Adam Riečický (31.8.2021)

v pondelok 31.8.2021 o 10:00 hod. v miestnosti M/213


13. 08. 2021 14.10 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 31. august 2021 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Towards Person Detection based on Skeleton Model with Motion Capture Techniques

Uchádzač: Mgr. Adam Riečický

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD., doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., doc. RNDr. Ján Mazák, PhD., doc. Dr. Tomáš Plachetka
Oponenti: prof. Ing. Róbert Hudec, PhD., doc. RNDr. Mária Bohdalová, PhD., doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN