Verejná habilitačná prednáška - Mgr. Lenka Filová, PhD. (11.2.2022)

v piatok 11.2.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


20. 01. 2022 10.44 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie matematiky, sa uskutoční dňa 11. februára 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška Mgr. Lenky Filovej, PhD., pracovníčky Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

„Navrhovanie experimentov v klinických skúškach“

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Algorithmic Search for Optimal Designs of Experiments“

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.