Erasmus+ absolventská stáž pre akademický rok 2021/2022 - výzva

Výzva určená pre budúcich absolventov (súčasných študentov posledných ročníkov štúdia) je otvorená do 30.4.2021


15. 12. 2020 13.11 hod.
Od: Patrik Kmetek

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma. Všetci však zároveň veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu. K tomu patrí aj absolventská stáž, na ktorú je nutné prihlásiť sa počas štúdia. Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic. Vycestovať teda môžete kedykoľvek počas toho roka.

Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr.

Prihlasovanie je otvorené do 30.4.2021 na nasledovnom linku: Prihlasovanie na absolventskú stáž Erasmus+

Výzva je organizovaná v spolupráci s konzorciom WorkspaceEurope. Viac informácii a prihlášky študenti nájdu na adrese: https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/

Ďalšie informácie aj na stránkach fakulty