Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Nová výzva z Plánu obnovy s termínon uzávierky 29.12.2023


25. 09. 2023 12.09 hod.
Od: Martina Sandanusová

Cieľom výzvy je podpora prijímateľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja VV 2022.

Účelom podpory je dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum, ktorý je vo všeobecnej výzve APVV neoprávnený, s cieľom umožniť prijímateľom realizovať kvalitnejšie projekty a maximalizovať výsledky a výstupy pri realizácii nezávislého výskumu a vývoja. 

Bližšie informácie: https://vaia.gov.sk/sk/2023/09/22/kapitalovy-booster-pre-schemy-na-podporu-vyskumu-a-vyvoja/