Early stage granty

Nová výzva z Plánu obnovy určená na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov. Termín uzávierky: 1. kolo – 31.12.2023, 2. kolo – 29.2.2024


25. 09. 2023 12.15 hod.
Od: Martina Sandanusová

Výzva na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied. 

Prostredníctvom tejto výzvy získajú mladí výskumníci a doktorandi podporu v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti. Projekty im umožnia financovať začínajúci výskum, podporia ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúseností zo zahraničím. 

Bližšie informácie: https://vaia.gov.sk/sk/2023/09/22/early-stage-granty/