Webmail

Webmail na fakultný poštový server

Táto služba poskytuje zamestnancom a doktorandom FMFI UK prístup do ich poštovej schránky prostredníctvom web prehliadača, bez nutnosti nastavovania poštového klienta na danom počítači.

Služba Webmail je dostupná na adrese: webmail.fmph.uniba.sk. Po zadaní tejto adresy sa vám zobrazí výzva na prihlásenie.

Odkaz na webmail je aj v dolnom menu fakultnej stránky.