POP3

Zakladné údaje pre nastavenie klienta POP3

Server prichádzajúcej pošty (pop3 server): pop3fmfi.fmph.uniba.sk
Server odosielanej pošty (smtp server): smtpfmfi.fmph.uniba.sk

Treba nastaviť, aby server odosielanej pošty požadoval overenie a aby boli použité rovnaké nastavenia ako pre server prichádzajúcej pošty. Ďalej nastavte, aby server prichádzajúcej aj server odosielanej pošty požadoval zabezpečené overenie, prípadne zabezpečené celé pripojenie.
T.j. napr. môžete nastaviť SSL pre POP3 spojenie cez číslo portu 995 a TLS (niekde označované ako SSL) pre SMTP spojenie cez číslo portu 25.