IMAP

Základné údaje pre nastavenie klienta IMAP

Server IMAP: imapfmfi.fmph.uniba.sk
Server odosielanej pošty (smtp server): smtpfmfi.fmph.uniba.sk

Treba nastaviť, aby server odosielanej pošty požadoval overenie a aby boli použité rovnaké nastavenia ako pre server IMAP. Ďalej nastavte, aby server IMAP aj server odosielanej pošty požadoval zabezpečené overenie, prípadne zabezpečené celé pripojenie.
T.j. napr. môžete nastaviť SSL pre IMAP spojenie cez číslo portu 993 a TLS (niekde označované ako SSL) pre SMTP spojenie cez číslo portu 25.