Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Svetlana Stripajová (26.8.2021)

vo štvrtok 26.8.2021 o 13:30 hod. online formou


12. 08. 2021 11.31 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe geofyzika

Termín obhajoby: 26. august 2021 o 13:30 hod.
Miesto konania obhajoby: MS Teams

Téma dizertačnej práce: Identification of Key Factors of Earthquake Ground Motion in Surface Sedimentary Structures

Uchádzač: Mgr. Svetlana Stripajová

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Členovia: prof. Ing. Roman Martoňák, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc., doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., Mgr. Miriam Kristeková, PhD.
Oponenti: prof. Emmanuel Chaljub, PhD., Dr. Céline Gélis, PhD., Dr. Nikolaos Theodoulidis, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN