APVV Slovensko - Rusko 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Ruskej federácii


09. 07. 2021 12.52 hod.
Od: Martina Sandanusová

Ciele výzvy:

„Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:
1. Vesmírny, planetárny a atmosférický výskum
2. Civilizačné choroby a zdravý životný štýl
3. Nové materiály a náuka o materiáloch

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 210 000 EUR na celú dobu riešenia a maximálne 70 000 EUR na kalendárny rok projektu.

Dátum otvorenia: 30.6.2021

Dátum uzavretia: 31.8.2021, 12:00 hod.

Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-rusko-rd-2021.html