Ladislav Kvasz: Principles of instrumental realism

vo štvrtok 27.7.2023 o 17:45 hod. v posluchárni F2


21. 07. 2023 09.59 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: prof.RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (Filosofický ústav AV ČR, Pedagogická fakulta Univerzita Karlova Praha)

Názov: Principles of instrumental realism

Termín: 27.7.2023, 17:45 hod., poslucháreň F2


Pozvánka