Zasadnutie disciplinárnej komisie FMFI UK (5.2.2021)

v piatok 5.2.2021 o 13:00 hod. online formou


28. 01. 2021 12.17 hod.
Od: Kristína Rostás