Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Andrej Jursa (30.8.2021)

v pondelok 30.8.2021 o 13:00 hod. v miestnosti M/213


13. 08. 2021 10.44 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe informatika

Termín obhajoby: 30. august 2021 o 13:00 hod.
Miesto konania obhajoby: M/213, MS Teams

Téma dizertačnej práce: Properties of real and artificial complex networks

Uchádzač: Mgr. Andrej Jursa

Školiteľ doktoranda: doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., RNDr. Stefan Dobrev, PhD., prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., RNDr. Anna Krakovská, CSc.
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD., doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD., RNDr. Věra Kůrková, DrSc.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN