Kontrolná etapa - letný semester 2020/2021

Termín: do 6.7.2021


01. 04. 2021 10.41 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov (okrem študentov končiacich štúdium), aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie 
  • z dôvodu epidemiologickej situácie osobná účasť študenta nie je potrebná

Termín: najneskôr 6. 7. 2021